Älg

Älg © Ragnhild Alexandersson/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På en liten trädbevuxen kulle på en innergård i Högsbohöjd står denna ”Djurens konung” och blickar ut över sitt revir.

En drygt två meter hög älg i brons med pussmun är kanske ett oväntat inslag i denna miljö?  Älgen är gestaltad i mjuka lekfulla former som kanske i viss mån förtar det eventuellt hotfulla i hans uppenbarelse.

Skulptören Ragnhild Alexandersson är född 1947 och utbildad på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns representerad på bland annat på Moderna museet i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg. I mycket av hennes konst märks hennes intresse för geologi och inspiration från resor till Mali i Västafrika och till Egypten. Ragnhild Alexandersson har även skapat de offentliga konstverken Långa benet före, Lätt som en plätt och Fabler som alla finns i Göteborg.

Verket Älg är beställt och bekostat av Bostads AB Poseidon.