Fågelbad

Fågelbad © Kent Karlsson/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Ett sjömärke med musikalisk tematik som också fungerar som ett fågelbad står sedan mitten av 1990-talet i bostadsområdet i Högsbohöjd.

Översta stenblocket är  lätt urholkat och därav titeln som berättar att det även är ett fågelbad. I fördjupningen är en fiol uthuggen, kanske som en symbol för fågelsången från de badande fåglarna?

Skulpturen som är utförd i två olika sorters granit, en röd och en svart, var tänkt att placeras uppe på en höjd. Konstnären tänkte sig då att den skulle påminna om en kummel (ett sjömärke som använts ända sedan vikingatid och som består av stenar staplade på varandra, under senare tid vanligtvis vitmålade), men av olika orsaker fick verket en annan placering vilket naturligtvis påverkar verkets uttryck.

På fotografierna ser man att det skett en förskjutning av de fyra översta stenblocken.

Kent Karlsson, född 1945 i Göteborg, är en svensk målare och skulptör. Han utbildade sig på Konstindustriskolan och Konsthögskolan Valand i Göteborg och senare på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har varit verksam som professor i måleri vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet och gästprofessor vid Tokaiuniversitetet i Japan.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseridon, Göteborg.