(Ett hjärta som slår) 25 slag – om Carl Hammouds Vigintiquinque

Carl Hammoud, Vigintiquinque, 2020. Foto: Jan Dahlqvist.

Konstkonsulterna Åsa Norberg och Jennie Sundén skriver om Carl Hammouds verk Vigintiquinque på Syster Estrids gata på Guldheden.

Vi befinner oss på Syster Estrids gata. En gata som likt många andra på södra Guldheden namngivits efter en person som varit verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Estrid Eva Sophia Rodhe var en pionjär inom utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen. Hon hann göra ett stort avtryck inom yrket innan hennes hjärta en natt 1912, vid blott 34 års ålder, slutade att slå.

Till höger om oss har vi Guldhedens natursköna höjd och till vänster ser vi de legendariska ateljélägenheterna för konstnärer verksamma i staden. Framför oss sträcker det nyrenoverade parkeringshuset ut sig med sin monumentala fasad gestaltad av konstnären Carl Hammoud. Fasaden är klädd i perforerad plåt med tjugofem infattade och ljussatta mässingsplåtar utformade som fönster i perspektiv. Fönstren är formgivna i två storlekar som varvas om vartannat och placerade i sicksack skapar de formen av ett EKG, rytmen av ett hjärtas slag.

På natten lyser Carl Hammouds Vigintiquinque upp parkeringsgaraget. Foto: Jan Dahlqvist.

Titeln, Vigintiquinque, är det latinska ordet för tjugofem och syftar till det antal fönster som löper längs fasaden. Ett fönster för varje sköterska och läkare som givit namn åt Guldhedens gator. Genom titeln pekar Carl Hammoud på den medicinska terminologi som på latin gett namn åt kroppens alla delar. Som han själv uttrycker det: ”Tanken är att Vigintiquinque ska kunna ses som del av Guldhedens geografiska anatomi”

Med sitt förstärkta perspektiv och illusion av transparens skapar gestaltningen ett växelspel mellan öppet och stängt, mellan stillhet och rörelse. Gestaltningen går också i dialog med de närliggande ateljébostädernas vackra ljusinsläpp och de omgivande husens många fönsteröppningar. Om vi dröjer en stund och söker oss djupare in så öppnar Carl Hammouds gestaltade vägg på Syster Estrids gata, i sig självt, ett fönster till historien. Ett panorama av berättelser vecklar ut sig om var och en av Guldhedens gator. I förlängningen kan vi se hela stadens gatunät likt ett blodomlopp som vittnar om alla de hjärtan som någon gång slagit här.

Carl Hammoud är verksam i Stockholm och utbildad på Valands konsthögskola i Göteborg. Han arbetar främst med teckning, måleri och skulptur. Med stor precision och en distinkt känsla för material och detaljer skapar Hammoud bilder som befinner sig i ett gränsland mellan dröm och verklighet. I filmiska utsnitt av arkitektur, laboratorieliknande miljöer och arkiv, gestaltas ordning och kaos med en klinisk och kontrollerad blick. I tjugofem fönster på Guldheden speglas nu en lokal historia gestaltad genom Hammouds magiska realism.