Konst längs älven

Längs Norra Älvstrandens promenadstråk finns mycket konst, och flera verk är i större skala. Från Kent Karlssons flytande kyrka på vattnet vid Lindholmen, till Ebba Matz veteranmonument i Färjenäsparken.

Rundan innehåller ett urval av alla konstverk på Norra Älvstranden.

Konst i Gårdsten – Miljonprogrammet

© Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början på 1970-talet, inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Från Operan till Götaplatsen

I den här konstvandringen kan du ta del av spännande fakta om konstverk som har uppförts från 1883 till 2015 längs stråket från Göteborgsoperan till Götaplatsen.