Pågående projekt

 

Nedan presenteras några aktuella konstprojekt som är på gång i Göteborg.

Minnesmärke Räddningsmissionens verksamhet

Konstnären Ann Carlsson Korneev arbetar just nu med Livshjulet, en skulptur som skall uppmärksamma att Räddningsmissionens verksamhet i Göteborg fyller 60 år. Invigning av konstverket, som skall placeras i Brunnsparken, är den 17 oktober som också är De hemlösas natt. Läs mer.

Ljuskonstverk

Under Kulturnatta den 10 oktober invigs ett nytt ljuskonstverk av konstnären Mikael Richter, Amfibietunneln. Verket uppförs i Klippantunneln, mellan Karl-Johansgatan och Klippanområdet och är ett samarbete med Trafikkontoret. Läs mer.

Ny skulptur i Hammarkullen

Hammarparken kommer att få en ny skulptur, Intertwined, av Åsa Maria Bengtsson. Invigning våren 2015. (Läs mer om detta verk)

Tre nya skulpturer i centrum

Efter en motion i kommunfullmäktige beslöts att Charles Felix Lindbergs donationsfond i samarbete med Innerstaden Göteborg, (som är en sammanslutning av butiker och fastighetsägare, främst inom vallgravsområdet), skulle ta fram förslag på skulpturer till tre olika platser i centrala Göteborg. Nio konstnärer inbjöds att lämna skisser till skulpturerna som skall stå klara våren 2015. Vilka tre konstnärer som får uppdraget beslutas under hösten 2014.

Konst i tunnlar

Tre tunnlar i Göteborg skall få en konstnärlig gestaltning. Konstnären Peter Ojstersek arbetar  med en konstnärlig gestaltning av gång- och cykeltunneln vid Briljantgatans spårvagnshållplats i Tynnered.
Ljudkonstnären Mikael Bojén arbetar med gångtunneln under Gråbovägen vid Bläseboskolan och i Hjällbo arbetar konstnären Anna Persson med sitt verk Sluta aldrig drömma. De tre tunnlarna är ett samarbetsprojekt med Trygg, vacker stad. Invigning av alla tunnlar i december 2014.

Ny entré till Lärjeåns trädgårdar

Lärjeåns trädgårdar kommer under hösten få en ny entré som Frigående Arkitekter har skapat.