Viktor Rydbergs­monumentet (Den siste athenaren)

Viktor Rydbergs-monumentet© Ninnan Santesson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
Viktor Rydbergs-monumentet© Ninnan Santesson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

Här knäböjer en grekisk hjälte och huvudpersonen i en av Viktor Rydbergs romaner. Skulpturen restes till minne av författaren, vid gatan som också bär hans namn.

Boken Den siste athenaren skildrar kristendomens seger över den antika kulturen. Den gavs ut första gången 1859, efter att ha gått som följetong i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning där Viktor Rydberg då var journalist.

Litterär milstolpe

I berättelsen om hjälten Krysantheus, som lever i Aten kring år 360 efter vår tideräkning, ville Viktor Rydberg göra upp med bakåtsträvande tendenser i Svenska kyrkan. Boken blev också en milstolpe i den svenska romankonstens utveckling. I och med den började romaner och följetonger att betraktas som finlitteratur.

Viktor Rydberg levde mellan 1828 och 1895. Han var förutom författare även journalist, religionsfilosof, kulturhistoriker, språkvårdare och medlem i Svenska Akademien. Bland hans mest kända verk finns dikten Tomten och romanen Singoalla. Han skrev också texten till den kända julpsalmen Gläns över sjö och strand.

Politiskt engagerad konstnär

Viktor Rydbergsmonumentet skapades av tecknaren och skulptören Ninnan Santesson och restes på valborgsmässoaftonen 1930. I invigningen deltog bland annat studenter från Göteborg och gäster från den danska vänorten Århus. Hedersgäst var konstnären själv.

På framsidan av den höga sandstenssockeln finns en medaljong med porträtt av Viktor Rydberg och inskriptionen: ”Åt minnet av Viktor Rydberg”.

Ninnan Santesson levde mellan 1891 och 1969 och föddes på det dåvarande säteriet Tjolöholm i Kungsbacka. Hon studerade på Konstakademin i Stockholm och därefter i Paris. Där träffade hon Siri Derkert som blev hennes vän för livet. Santesson har gjort flera offentliga konstverk i Göteborg. Förutom Viktor Rydbergsmonumentet har hon även utfört reliefen Erik Dahlberg nära Aschebergsgatan. I övrigt skulpterade hon framför allt personporträtt, men ställde sällan ut dem.

Till ett av hennes huvudarbeten räknas altartavlan i Masthuggskyrkan. Santessons konst är representerad vid bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Moderna museet, Malmö museum, Borås konstmuseum, Statens porträttsamling på Gripsholm och Hallands konstmuseum i Halmstad.

Under andra världskriget engagerade sig Santesson mer och mer politiskt. Hon tog emot tyska och norska flyktingar i sitt hem. Hennes insamlingsengagemang för Norge, dit hon åkt som kurir 1941, gav henne ett två månaders villkorligt straff. Hon var senare aktiv i Svenska kvinnors vänsterförbund och i kampen mot atomvapen.

Minnes­monument, Backabrandens offer

Minnesmonument, Backabrandens offer © Claes Hake/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Minnesmonument, Backabrandens offer © Claes Hake/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

63 namn som stjärnor på en djupblå himmel. Det blankpolerade, böjda granitmonumentet hedrar alla de ungdomar som omkom i diskoteksbranden vid Backaplan 1998.

Natten mellan den 29 och 30 oktober 1998 utbröt en av de svåraste brandkatastroferna i Sverige i modern tid. Den Makedoniska föreningens lokal på Backaplan brann och 63 ungdomar omkom. Den yngste var tolv år och den äldsta tjugo. 162 skadade ungdomar fördes till sjukhuset.

Morgonen därpå var Göteborg en stad i sorg. Samma kväll hölls en minnesgudstjänst i Göteborgs domkyrka där statsminister Göran Persson närvarade.

En hel stads trauma

År 2000 fälldes fyra ungdomar för att ha anlagt branden. Motivet var att en av dem nekats gratis inträde till festen. Idag har lokalen renoverats och används av Föreningen Brandoffrens anhöriga för att utbilda ungdomar i vilka konsekvenser en brand kan få.

Claes Hakes minnesmonument i blåskimrande norsk granit stod klart 2008 på tioårsdagen av branden. Över tusen människor deltog i invigningen som hölls med fackeltåg, tal och nykomponerad musik. På de fem sammanfogade stenskivorna är namn och ålder på alla de ungdomar som omkom ingraverade. Både platsen och minnesmärket är symboler för en hel stads trauma.

Claes Hake är född 1945. Han utbildade sig i måleri på Valands konstskola i Göteborg och inriktade sig senare på skulptur. Han har arbetat med allt från plast, lera, gips och brons till skulpturer huggna i sten.

I Göteborg har han skapat flera välkända offentliga konstverk, däribland Bohuslän vid Centralstationen och Solringen i Renströmsparken.