Berättelser från de sju haven – Galjonsfigur

Galjonsfigur © Jill Lindström/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Längs promenadstråket vid Sannegårdskajen finns en konstgestaltning i fyra delar som alla på något sätt har med havet och sjöfart att göra. Tillsammans bildar de en slags visuell berättelse. Den tredje delen sett från hamnkanalen kallas ”Galjonsfigur”.

En galjonsfigur eller ett kuttersmycke som denna typ av fartygsdekoration kallas, var oftast en kvinnofigur snidad i trä och fanns på större segel- och örlogsfartyg. Figuren kunde relatera till fartygets namn eller så var den en anonym kvinnogestalt.

Här är kvinnofiguren gestaltad i brons och fastsatt mot en imaginär fartygsför skapad av betong och rött kakel.

Så här berättar konstnären om sina verk:

”Verken består av fyra delar. Varje del är placerad framför varsin entré mot hamnen. Verken är inte illustrationer till existerande berättelser utan snarare illustrationer till berättelser som betraktaren själv får finna ut”.

De andra delarna heter Sälgubbe, Skeppskatt och Sjöhästar.

Jill Lindström är född 1951 och utbildad på Hovedskous målarskola, samt på Konsthögskolan Valand, Göteborg.  Hon har haft ett flertal separatutställningar i Sverige och utomlands. I Göteborg har hon även utfört verket Från klar himmel tillsammans med Peter Kruse och Möte på Stabbetorget.

Berättelser från de sju haven beställdes och bekostades av Riksbyggen, Familjebostäder och HSB.

We can be Local, just for one day

Klas Eriksson, "We can be Local, just for one day". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Klas Eriksson, "We can be Local, just for one day". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Runt 2800 graffittimålade, återanvända kakelplattor och ett varmt rött sken. Tillsammans för de platsens och arbetarrörelsens historia in i Kvillebäckens nya arkitektur.

Konstverket invigdes i december 2016 och är resultatet av en tävling. Bostadsbolaget ville ge sitt nya flerbostadshus vid Jöns Rundbäcks Plats en konstnärlig gestaltning utifrån enprocentregeln. Den innebär att minst en procent av kostnaderna i alla statliga och kommunala stadsutvecklingsprojekt ska gå till konst. En tävling utlystes och konstnären Klas Erikssons förslag vann.

Verket består av fyra betongpelare som bär upp en utskjutande del av huset. De är klädda med kakelplattor som konstnären själv knackat ned från en nu riven mejeribyggnad i Kallebäck. På plattorna finns fortfarande spår av graffitti och om kvällarna färgas de ovanifrån av ett intensivt rött sken.

Hitta hem

Idén var att ta något från den industri och arbetarrörelse som kännetecknat Göteborg och låta det bära upp den nya arkitekturen. Verkets titel pekar också, genom inspiration från David Bowies låt Heroes, på ett nytt sätt att höra hemma i ett föränderligt samhälle. Så här står det på en skylt på en av pelarna:

”De som bor här kommer förr eller senare drivas bort. Men vi kan alla komma någonstans och spela på hemmaplan, om än bara för en dag. Om man bara vill kan alla höra hemma var som helst, vilken dag som helst.”

Konstnären Klas Eriksson är född 1976 och har studerat på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, måleri och skulptur på Östra Grevie Folkhögskola, video och animation på Malmö Högskola och media och kommunikation på Lunds University. Han är känd för att skapa konst kring samhällsfrågor, samtida fenomen, subkulturer och gränsen mellan högkultur och populärkultur. Han använder sig av allt från foto och video till måleri, performance och skulptur. Klas Erikssons verk har visats på bland annat Katrineholms konsthall, kulturhuset Ängeln och Göteborgs Konsthall.