Veras laboration

Veras laboration © Jan Cardell, 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019. Bild publicerad med tillstånd av konstnären.

Detta är den tredje skulpturen i Göteborg föreställande en namngiven kvinna. Vera Sandberg som avbildas var den första kvinnan i Sverige som tog en ingenjörsexamen.

Vera Sandberg var en modig person i detta att våga bryta normer och utbilda sig till ingenjör på Chalmers år 1907, som ensam kvinna bland idel män. Med anledning av att detta uppmärksammades till hundraårsjubileet 2017, kom idén upp att hedra hennes minne med ett konstverk.

Skulpturen som tillkom efter en utlysning där fem konstnärer fick lämna förslag, finansierades med insamlade medel och bidrag från Chalmers ägarstiftelse och invigdes den 13 juni 2019. Uppdraget att utföra verket gick till Jan Cardell.

Den fyra meter höga skulpturen består av en drygt 2 meter hög sockel i corténstål, varpå Vera Sandberg är avbildad i brons sittande på en pall i färd med att utföra en laboration.

Skulpturen består av rörliga delar och en ljussättning som ger ljus i de olika behållarna och som tänds efter mörkrets inbrott.

Jan Cardell föddes 1961 i Göteborg och är utbildad på Konstindustriskolan (nuvarande HDK) i Göteborg. Han har gjort konstgestaltningar i Sverige, Norge och England.  I sitt arbete har han återkommande skapat mekaniska instrument och till och med hela orkestrar i sina ljudande verk.