Beda och Svanen

Beda och Svanen © Walter Bengtsson/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Beda och Svanen är en av tre humoristiska betongskulpturer i stort format som binder samman området runt Lövgärdesvägen i Angered.

Skulpturen kom till när Halmstadskonstnären Walter Bengtsson fick i uppdrag att skapa tre skulpturer till de då nybyggda bostadsområdena längs Lövgärdesvägen. De två andra verken heter Ada i Karlavagnen och Ikarosborn.

Bengtsson hade tidigare gjort sig känd för sina lätt burleska och frejdiga skulpturer. I de tre skulpturerna runt Lövgärdesvägen anammade han Göteborgshumorn, och kopplade typiska uppdiktade göteborgska karaktärer till verkens titlar. Karaktären Beda var gift med Osborn, som förekommer tillsammans med Kal och Ada i många göteborgsvitsar.

Berättelse från grekiska mytologin

Titeln Beda och Svanen är en omskrivning av det erotiskt laddade motivet Leda och Svanen, som i sin tur är ett vanligt återkommande motiv genom konsthistorien.

Berättelsen om Leda och Svanen härstammar från den grekiska mytologin, där guden Zeus förvandlat sig till en svan för att på så sätt lyckas förföra den vackra drottningen Leda. I samma ögonblick som Leda smekte svanen visade sig guden Zeus för henne.

Detaljer i emaljerad koppar

Skulpturen består av gjuten betong med iblandad dansk sjösten. På ett betongfundament är en stiliserad kvinnofigur placerad. Hennes huvud pryds av en svan. Hela konturen är inklädd med kopparplåt och på framsidan av ytan är emaljerade kopparformer monterade.

Överst syns fågelfjädrar och under dem ser vi Bedas ansikte. Precis under ansiktet syns två händer med rödmålade naglar. Händerna nuddar vid ett annat mindre ansikte som är vänt mot betraktaren. På Bedas ben simmar fem svanar.

Baksidan av skulpturen pryds av bemålade reliefer föreställande fåglar och blommor.

Det är osäkert om skulpturerna har fått något underhåll sedan de kom på plats. Många delar saknas och säkert har också de emaljerade detaljerna tappat mycket av sin färglyster under åren.

Beställningen av konstverket Beda och svanen gjordes av dåvarande kommunala bostadsbolaget Göteborgshem, men skulpturen står inte längre på kommunal mark och förvaltas därför inte av Göteborgs Stad.

Ledamot i Konstakademin

Konstnären Walter Bengtsson levde 1927-1998 och var en svensk skulptör, målare och grafiker. Han utbildade sig vid konstskolan Valand 1954-58. Senare var han ledamot i Konstakademin. Han har utfört ett sjuttiotal offentliga skulpturer runt om i Sverige, varav många återfinns i Halmstad, som var Bengtssons hemkommun.

Ada i Karlavagnen

Ada i Karlavagnen © Walter Bengtsson/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Ada i Karlavagnen är en av tre humoristiska betongskulpturer i stort format som binder samman området runt Lövgärdesvägen i Angered.

Skulpturen kom till när Halmstadskonstnären Walter Bengtsson fick i uppdrag att skapa tre skulpturer till de då nybyggda bostadsområdena längs Lövgärdesvägen. De två andra verken heter Beda och Svanen och Ikarosborn.

Anammade Göteborgshumorn

Bengtsson hade tidigare gjort sig känd för sina lätt burleska och frejdiga skulpturer. I de tre skulpturerna runt Lövgärdesvägen anammade han Göteborgshumorn, och kopplade typiska uppdiktade göteborgska karaktärer till verkens titlar. Karaktären Ada var gift med Kal, som förekommer tillsammans med Beda och Osborn i många göteborgsvitsar.

Titeln Ada i Karlavagnen har ingen tydlig koppling till någon antik berättelse från Grekland som Ikarosborn och Beda och Svanen, utan här har konstnären möjligen gjort en koppling till den nordiska mytologin. Enligt den vikingatida tron var stjärnbilden Karlavagnen asaguden Odens vagn.

Detaljer i emaljerad koppar

Skulpturen består av gjuten betong med iblandad dansk sjösten. På ett betongfundament är en stiliserad kvinnofigur placerad. Hennes huvud pryds av stjärnor.

Hela konturen är inklädd med kopparplåt och på framsidan av ytan syns två stora ögon, en röd mun och två rosiga kinder i emaljerad kopparplåt. Två händer med rödmålade naglar håller en röd stjärna med mun och ögon. Längst ner sitter tre större emaljerade stjärnor.

Baksidan pryds av ljusmålade reliefer föreställande bland annat fåglar och blommor.

Det är osäkert om skulpturerna har fått något underhåll sedan de kom på plats. Många delar saknas och säkert har också de emaljerade detaljerna tappat mycket av sin färglyster under åren.

Ledamot i Konstakademin

Konstnären Walter Bengtsson levde 1927-1998 och var en svensk skulptör, målare och grafiker. Han utbildade sig vid konstskolan Valand 1954-58. Senare var han ledamot i Konstakademin. Han har utfört ett sjuttiotal offentliga skulpturer runt om i Sverige, varav många återfinns i Halmstad, som var Bengtssons hemkommun.

Beställningen av konstverket Ada i Karlavagnen gjordes av dåvarande kommunala bostadsbolaget Göteborgshem.

Ikarosborn

Ikarosborn © Walter Bengtsson/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Ikarosborn är en av tre humoristiska betongskulpturer i stort format som binder samman området runt Lövgärdesvägen i Angered.

Skulpturen kom till när Halmstadskonstnären Walter Bengtsson fick i uppdrag att skapa tre skulpturer till de då nybyggda bostadsområdena längs Lövgärdesvägen. De två andra verken heter Ada i Karlavagnen och Beda och Svanen. Ikarosborn är placerad uppe på en bergknalle i ett litet skogsområde längs gatan.

Bengtsson hade tidigare gjort sig känd för sina lätt burleska och frejdiga skulpturer. I de tre skulpturerna runt Lövgärdesvägen anammade han Göteborgshumorn, och kopplade typiska uppdiktade göteborgska karaktärer till verkens titlar. Karaktären Osborn var gift med Beda, som förekommer tillsammans med Kal och Ada i många göteborgsvitsar.

Berättelse om övermod

Titeln Ikarosborn kan kopplas till berättelsen om Ikaros, som enligt grekisk mytologi var en tragisk hjälte. Berättelsens budskap handlar om övermod och hybris. Uppfinnaren Daidalos faller i onåd hos kung Minos på Kreta, och för att fly tillverkar Daidalos vingar till sig och sin son Ikaros.

Väl uppe i luften varnar fadern sin son för att flyga alltför högt och för nära solen, eftersom värmen skulle smälta vaxet som vingarna är fästa mot kroppen med. Ikaros ignorerar sin fars varning och flyger allt högre. Det som fadern varnat för sker och Ikaros störtar mot sin död rakt ner i havet.

Detaljer i emaljerad koppar

Skulpturen består av gjuten betong med iblandad dansk sjösten. På ett betongfundament är en stiliserad mansfigur placerad. Hans huvud pryds av två fåglar. Hela konturen är inklädd med kopparplåt och på framsidan syns två stora ögon, en röd mun och två rosiga kinder i emaljerad koppar.

Mitt på kroppen sitter två händer med rödmålade naglar, och under dem ett manligt könsorgan. På konstverkets sidor syns Ikaros vingar med antydda fjädrar.

Baksidan pryds av ljusmålade reliefer som föreställer fåglar, blommor och fjädrar.
Det är osäkert om skulpturerna har fått något underhåll sedan de kom på plats. Många delar saknas och säkert har också de emaljerade detaljerna tappat mycket av sin färglyster under åren.

Ledamot i Konstakademin

Konstnären Walter Bengtsson levde 1927-1998 och var en svensk skulptör, målare och grafiker. Han utbildade sig vid konstskolan Valand 1954-58. Senare var han ledamot i Konstakademin. Han har utfört ett sjuttiotal offentliga skulpturer runt om i Sverige, varav många återfinns i Halmstad, som var Bengtssons hemkommun.

Beställningen av konstverket Ikarosborn gjordes av dåvarande kommunala bostadsbolaget Göteborgshem.

Data Poetic

© Uwe Kersten/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© Uwe Kersten/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Fasaden på Gamlestadshallen, en idrottshall i östra Göteborg, pryds av ett antal färgstarka rektangulära plåtar. 

Konstverket kom till efter att konstnären Uwe Kersten, som i många år spelade badminton i Gamlestadshallen, funderade över att hallens fasad var så tråkig och att det borde finnas en konstgestaltning för att bryta den enformiga ytan. Han kontaktade så småningom en tjänsteperson i Göteborgs Stad som la en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond om att skapa en gestaltning på fasaden. Förslaget röstades igenom.

Konstgestaltningen är inspirerad av det digitala formspråket och består av totalt elva emaljerade plåtar i starka färger och klart avgränsade linjer och fält – linjer och färgkombinationer som bland annat kunde finnas på träningsdräkter och lagkläder hos spelarna inne i hallen.

Emaljplåtarna är monterade uppe under det välvda taket så att en rytm och en slags stilla rörelse uppstår i kompositionen. På så sätt får ytan ett annat mer levande uttryck, genom att bryta de vertikala linjerna i fasaden.

De längsta delarna i verket är fem meter långa och en halv meter höga.

Konstnären Uwe Kersten föddes 1940 i Tyskland, i dåvarande DDR. Han kom till Sverige 1961 och utbildade sig vid Konstindustriskolan i Göteborg och gick senare stenhuggarutbildningen vid KKV i Bohuslän. Han har gjort ett flertal offentliga konstgestaltningar, framförallt i Sverige.

Verket är finansierat av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.