Dansande flicka

© Torsten Renqvist/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
© Torsten Renqvist/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

I ett bostadsområde i Biskopsgården står en dansande flicka, med ena foten bakom den andra och armarna i luften.

Skulpturen av Torsten Renqvist kom på plats 1993. Enligt konstnären är den inspirerad av ett foto från 1940-talet, av den amerikanska gatufotografen Helen Levitt. En ung vit flicka och en lika ung svart pojke är fångade i ett försök att dansa flamenco på en gata i Harlem, New York.

Skulpturen har många av Thorsten Renqvists karaktäristiska kännetecken. Den är först gjord i trä och sedan gjuten i brons, vilket ger skulpturen ett speciellt uttryck. Motivet verkar också vara fångat mitt i en rörelse.

Skulpturen är inköpt och ägs av Bostads AB Poseidon, Göteborg. Ytterligare ett exemplar av Dansande flicka finns på Kulturdepartementet i Stockholm.

Egensinnig konst

Skulptören, bildkonstnären, författaren och konstpedagogen Torsten Renqvist levde mellan 1924 och 2007. Han var en av 1900-talets ledande svenska konstnärer. Samtidigt har hans verk sedan debuten ofta uppfattats som egensinniga. Under sin karriär har han gjort flera tvära kast. Från geologistudier till expressivt måleri av vardagsnära ting, till originellt landskapsmåleri och därefter fokus på skulptur.

Inspirerad av polsk folkkonst, medeltida bildhuggeri, antikens Kreta och Egypten, tidningsfoton och barnteckningar skapade han allt från gestaltningar av mytiska och moraliska situationer till lekfulla djurskulpturer för barn. Många av skulpturerna göts sedan i brons.

Torsten Renqvist finns representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Nationalmuseum, Moderna museet i Stockholm, Kalmar konstmuseum, Malmö museum och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Till minne av de Spanien­frivilliga 1936-1939

"Till minne av de Spanienfrivilliga 1936-1939" © Torsten Renqvist/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Till minne av de Spanienfrivilliga 1936-1939" © Torsten Renqvist/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Över 500 svenskar stred frivilligt mot general Franco i det spanska inbördeskriget. Om dem och inte minst de över 200 som inte kom tillbaka levande ska skulpturen på Masthuggstorget påminna.

Ett sentida kors, ett smärtans tecken och en vägvisare. Så beskriver konstnären Torsten Renqvist själv sitt verk. Över 500 svenskar, bland dem några från Göteborg, trotsade regeringens förbud och tog sig ner till Spanien för att delta som frivilliga i inbördeskriget. De flesta var unga män, kommunister och syndikalister, som stred på regeringssidan mot general Franco. Många sårades svårt och bara 300 kom tillbaka vid liv.

Kontroversiellt verk

I Göteborg dröjde det ända till 1993 innan de hedrades med en minnesskulptur. Frågan var kontroversiell och i början utsattes skulpturen för vandalisering, troligtvis med politiska förtecken. Den lilla grupp av göteborgare som återvänt från inbördeskriget höll vakt för att skydda minnesmärket.

Skulpturen placerades först vid Esperantoplatsen, men när arbetet med Götatunneln startade 2004 flyttades den till Masthuggstorget.

Från geologistudier till skulptur

Skulptören, bildkonstnären, författaren och konstpedagogen Torsten Renqvist levde mellan 1924 och 2007. Han var en av 1900-talets ledande svenska konstnärer. Samtidigt har hans verk sedan debuten ofta uppfattats som egensinniga. Under sin karriär har han gjort flera tvära kast. Från geologistudier till expressivt måleri av vardagsnära ting, till originellt landskapsmåleri och därefter fokus på skulptur.
Inspirerad av polsk folkkonst, medeltida bildhuggeri, antikens Kreta och Egypten, tidningsfoton och barnteckningar skapade han allt från gestaltningar av mytiska och moraliska situationer till lekfulla djurskulpturer för barn. Många av skulpturerna gjöts sedan i brons.

Torsten Renqvist finns representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Nationalmuseum, Moderna museet i Stockholm, Kalmar konstmuseum, Malmö museum och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Verket Till minne av de Spanienfrivilliga 1936-1939 är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.