I arbete för arbete

Skulpturgrupp bestående av en gravid kvinna, en kvinna som ropar och en man som bär en fana.
"I arbete för arbete" © Sam Westerholm/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

På Olof Palmes plats vid Järntorget står Sam Westerholms arbetarmonument som minner om arbetarrörelsens historia i Göteborg.

I arbete för arbete är en skulpturgrupp i granit och brons som placerades på Olof Palmes plats 1986.

Skulpturgruppen består av tre figurer; en havande kvinna, en man med en fana och en kvinna som ropar.

På fundamentets sidor finns fyra reliefer som berättar om olika händelser som utspelats i Göteborg och som har haft betydelse för arbetarrörelsens framväxt. På dem finns både avbildningar och text.

Texterna lyder:

  • ”August Palm talar i Haga 1882”
  • ”Till minnet av dem som kämpade för bröd, rättvisa och frihet. Vad de vann ärvde vi. Arvet förpliktigar.”
  • ”Vräkningarna vid Olskroken 1936”
  • ”Hungerkravallerna 1914. Bytet fördelas.”

Konstnären Sam Westerholm föddes 1947 i Ingå, Finland. Han är skulptör och bildkonstnär. Sin utbildning fick han vid Konstfackskolan, Konstskolan Idun Lovén, Gerleborgsskolan och Konsthögskolan.

Symbolisk plats

Järntorget med omnejd har historiskt varit förknippat med arbetarrörelsen. Här finns flera verk som representerar dess olika aspekter. Förutom arbetarmonumentet finns här byster av profiler ur arbetarrörelsen, som Dan Andersson, Hjalmar Branting och Charles Lindley.

Olof Palmes plats fick sitt namn i augusti 1986, efter mordet på statsminister Olof Palme.