Labyrintens öga

© Lisa Larsdotter Petersson, 2021. Foto: Lisa Larsdotter Petersson,, 2021

Precis som det finns ett stormens öga finns det också ett Labyrintens öga. I vart fall i labyrinten i Slottsskogen.

Labyrinten i Slottsskogen ligger nära lekplatsen lekplatsen Plikta och är ett populärt besöksmål för många, inte minst barn uppskattar den.

Labyrinten invigdes 14 juni 1999. Året efter tyckte konstnären att det borde finnas något som markerade labyrintens centrum, och föreslog då att göra en slags tron i mosaik. Detta visade sig inte fungera, så man valde att istället göra en mosaik på marken, i huvudsak skapad av italiensk glasmosaik.

Under åren 2000 – 2020 fanns den första versionen av Labyrintens öga, men efter att stora delar av verket försvunnit eller gått sönder fick konstnären uppdraget att renovera verket och det som saknades ersattes.

Motivet i mosaiken är inspirerat av de olika djur som finns i Slottsskogen. Vi ser bland annat en hjort och en säl. De slingrande ormarna bildar en skyddande cirkel runt djuren i bilden.

Att anlägga en så kallad trädgårdslabyrint var vanligt i slottsträdgårdar och på stora gods under 1600- och 1700-talet. De bestod, precis som denna, av gångar separerade av tätväxande buskar och användes som tidsfördriv och dekoration.

Lisa Larsdotter Petersson är född 1960 i Göteborg och är verksam som bildkonstnär och dansare.