Totemistic

Fotografi på skulptur. Totemistic © Leslie Johnson, 2016. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
Totemistic © Leslie Johnson, 2016. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016

Efter en första snabb blick kanske man tror man ser ett avbrutet träd, men tittar man efter så skiljer sig den här svenska totempålen ut sig, både i färg och med alla sina föremål som den är beklädd med.

Här ser man bland annat en brödkavel, ett slott, en träsko, ett ölstop, en hjort, en hund och en fiol. Ett önsketräd fyllt med souvenirer, vardagsföremål och symboler.

Leslie Johnsons ”Totemistic” placerades ursprungligen i Lärjeåns ravin i Angered. Verket beställdes och bekostades av Charles Felix Lindbergs donationsfond.
I samband med det stora EU-projektet ”Utveckling Nordost” som bland annat resulterade i Angereds stadspark/aktivitetsstråk tillkom också två konstverk som båda invigdes den 25 oktober 2013. Det andra verk som placerades i Lärjeåns ravin var Hans Gothlins, ”Möte”.

Efter upprepad vandalisering av ”Totemsitic” beslöts att flytta konstverket efter att det genomgått en omfattande renovering. Den nya platsen blev Söderlingska trädgården (läs mer om parkområdet, Wikipedia) i Majorna. En av anledningarna till denna placering är att Higab och park- och naturförvaltningen under hösten 2016 kommer att göra en upprustning av området. Den nya placeringen är godkänd av konstnären.

Ett av fotografierna visar konstverket i sin ursprungliga placering.

Konstnärens hemsida