Hästen

Hästen © Leo Pettersson/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Ur ett vintergrönt buskage framför ett bostadshus i Kortedala sticker en betande häst fram sin nos. 

Den ca fyra ton tunga granitskulpturen placerades i början på 2000-talet på en gräsyta vid Beväringsgatan. Där stod den sedan fram till 2019 då den på grund av nybyggnation i området flyttades till sin nya placering på andra sidan av huset. I samband med flytten fick skulpturen en välbehövlig rengöring.

Hästen är sammansatt av tre delar vilka beskriver en hästs framben, hals och huvud. En till synes enkel, men ändå självklar gestaltning av en häst.

Skulptören Leo Pettersson är född 1953 och har gjort ett flertal offentliga konstgestaltningar i Sverige. Några av de mest synliga är Klippdocka på Redbergsplatsen och Kambrium vid Röda Sten (där för övrigt ytterligare en version av Klippdocka finns). Han är utbildad på konsthögskolan Valand 1973-78 och representerad på bland annat museerna i Göteborg, Borås, Skövde, Västerås samt på Bohusläns museum.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon i Göteborg.

Klippdocka (2)

Klippdocka. © Leo Pettersson/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Klippdocka. © Leo Pettersson/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

Mitt under Älvsborgsbron, vid Röda sten, står ett stort kryss av granit.

Den bastanta skulpturen är huggen ur ett enda stort granitblock, i kontrast till verkets papperstunna titel.

Skulpturen ställdes upp i samband med konstnärens utställning Kub på Röda Sten konsthall 1997, men redan åtta år tidigare placerades en första version av verket på Redbergsplatsen.

Verket vid Röda sten ägs av konstnären och är långtidsdeponerat.

Konstnären Leo Pettersson föddes 1953 i Partille. Han är utbildad vid Valands konsthögskola och har gjort flera offentliga konstverk runt om i Sverige, däribland Kambrium, som är placerad precis bredvid Klippdocka på Röda sten. Pettersson är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum.

Kambrium

Kambrium. © Leo Pettersson/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Kambrium. © Leo Pettersson/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

Nedanför Älvsborgsbron ligger en konformad skulptur, där ena halvan står stadigt på fast mark medan den andra hänger ut över vattnet i hamninloppet.

Skulpturen består av sex cirkelformade skivor i granit, alla ungefär en halvmeter tjocka. Den största skivan har en diameter på cirka 220 centimeter, medan den minsta har en diameter på 60 centimeter.

Titeln Kambrium är också namnet på en geologisk period som inträffade för cirka 500 miljoner år sedan, då de första ryggradsdjuren uppträdde.

Kambrium visades första gången 1995 i utställningen Skulptur från granit till gelé – 30 svenska skulptörer, på Kungsportsplatsen i Göteborg. Efter utställningen flyttades verket till sin nuvarande plats vid Röda sten. Verket ägs och är långtidsdeponerat av konstnären.

Konstnären Leo Pettersson föddes 1953 i Partille. Han är utbildad vid Valands konsthögskola och har gjort flera offentliga konstverk runt om i Sverige. I Göteborg finns två versioner av verket Klippdocka, varav den ena är placerad precis bredvid Kambrium på Röda sten. Den andra versionen finns på Redbergsplatsen. Pettersson är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum.

Klippdocka

Klippdocka. © Leo Pettersson/BUS 2014. Foto: Jan Peter Dahlqvist
Klippdocka. © Leo Pettersson/BUS 2014. Foto: Jan Peter Dahlqvist

Mittemellan spårvagnsspåren på den vältrafikerade Redbergsplatsen står ett stort kryss av granit.

Leo Pettersons skulptur, med en titel som leder tankarna till lätthet snarare än tyngd, fungerar som en tydlig mötesplats mitt i det virvlande trafikflödet.

En andra version av verket placerades vid Röda Sten konsthall 1997, åtta år efter att den första versionen installerades på Redbergsplatsen.

Konstnären Leo Pettersson föddes 1953 i Partille. Han är utbildad vid Valands konsthögskola och har gjort flera offentliga konstverk runt om i Sverige. I Göteborg har han även gjort skulpturen Kambrium, som står alldeles bredvid Klippdocka på Röda sten. Pettersson är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum.

Verket Klippdocka är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.