Klotet, Lejonet och Tvillingarna

"Klotet, Lejonet och Tvillingarna". © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Klotet, Lejonet och Tvillingarna". © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På en linje som löper runt ett klot är alla stjärntecknen inristade. Ovanpå klotet vilar ett lejon där två spädbarn försöker hålla balansen på dess rygg.

Att konstverket handlar om astrologi i någon form är inte svårt att gissa. Två av astrologins stjärntecken nämns redan i titeln. Huruvida konstnären var intresserad av astrologi vet vi inte men möjligen ville hon i detta verk förmedla sin och astrologins uppfattning om betydelsen av hur vi formas som människor beroende på stjärnornas- och planeternas position vid födelseögonblicket.

På verket finns texten ”De tolv tecknen – Himlens portar” ingraverad.

Skulptören Inga-Louise Lindgren levde 1928–2014 och var utbildad bland annat vid konsthögskolan Valand. Lindgren har gjort många offentliga skulpturer runt om i Sverige. I Göteborg återfinns bland andra Barnmorskan Johanna Hedén vid Östra Sjukhuset och Möte vid Hvitfeldtsplatsen.

Verket Klotet, lejonet och tvillingarna är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

I samband med om- och nybyggnation på Radiotorget togs konstverket ner men sätts upp på en mer central plats på torget så snart arbetet är klart.

Barnmorskan Johanna Hedén

"Barnmorskan Johanna Hedén" © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Barnmorskan Johanna Hedén" © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Utanför Kvinnokliniken på Östra Sjukhuset står en minnesbyst över Johanna Hedén, som var en pionjär på flera sätt inom svensk sjukvård.

Johanna Hedén föddes i Närke och arbetade i sin ungdom som piga och hembiträde. Så småningom utbildade hon sig till barnmorska. Efter en tid vidareutbildade hon sig till fältskär, en gammal benämning på en kirurg som utförde enklare kirurgiska ingrepp. 1863 blev hon den första kvinnan att få yrkeslicens inom yrket, och därmed blev hon den första kvinnliga legitimerade kirurgen i Sverige.

Hon har själv berättat: ”Jag tog fältskärsexamen till stor förtret för manliga yrkesidkare och sedan praktiserade jag på bruk och bistod ofta vid sjukdomsfall”.

Grundade fackförbund

Några år senare utnämndes hon till instruktionsbarnmorska och föreståndare vid Barnmorskeläroanstalten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 1885 grundade hon det första och äldsta kvinnliga fackförbundet i Sverige, Göteborgs Barnmorskesällskap, och året därpå grundades även riksorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet på hennes initiativ, där hon själv blev vice ordförande. Hon startade också förbundets tidskrift Jordemodern, där hon regelbundet skrev fram till sin död.

Johanna Hedén var inte rädd för att skriva om kontroversiella ämnen, och skrev bland annat om våldtäkt och preventivmedel. Hon var engagerad i Göteborgs kvinnoförening och kritiserade samtidens idéer om att kvinnor inte borde ägna sig åt vetenskap. Hon dog 1912, efter att ha upprättat en fond åt barnmorskor i sitt testamente.

Göteborgskonstnär

Minnesbysten av Johanna Hedén är gjord av skulptören Inga-Louise Lindgren från Göteborg. Hon levde 1928-2014 och var utbildad bland annat vid konsthögskolan Valand. Lindgren har gjort många offentliga skulpturer runt om i Sverige. I Göteborg återfinns till exempel Klotet, lejonet och tvillingarna vid Radiotorget och Möte vid Hvitfeldtsplatsen.

Verket Barnmorskan Johanna Hedén är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Möte

"Möte" © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Möte" © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På Hvitfeldtsplatsen bekantar sig två hundar i brons med varandra, en mops och en bullterrier.

Bullterriern står i lekposition, medan mopsen verkar ha fått syn på något mer intressant längre bort.

De två hundarna är gjorda av den göteborgska skulptören Inga-Louise Lindgren. Hon levde 1928-2014 och var utbildad bland annat vid konsthögskolan Valand. Lindgren har gjort många offentliga skulpturer runt om i Sverige. I Göteborg återfinns bland andra Barnmorskan Johanna Hedén vid Östra Sjukhuset och Klotet, lejonet och tvillingarna vid Radiotorget.

Verket Möte är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.