Victoria

Victoria © Gino Scarpa, 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Den italiensk-norske konstnären Gino Scarpas skulptur i rostfritt stål kan leda tankarna till den futuristiska konstriktningen som startade i Italien i början av 1900-talet.

Futurismen tog ställning mot traditionalismen och förespråkade en ny konst med förhoppning om en ljus framtid tack vare nya tekniska landvinningar. De hyllade maskinen, farten och framåtskridandet.

Även om Scarpa inte förespråkar futuristernas idéer, som även kom att anammas av fascisterna i Italien, finns det helt klart en stark riktning, rörelse och fart i hans skulptur.

Tyvärr har detta konstverk nästan helt dolts av en återvinningsstation och står nu inklämd och gömd bakom ett högt staket.

Gino Scarpa föddes 1924 i Venedig, där han studerade arkitektur. Som konstnär är han dock självlärd. Sedan 1970 är han bosatt i Oslo, men började vistas frekvent i Skandinavien för att måla redan på 50-talet. Scarpa finns representerad i Museo Statale di Bolzano, Künstlerhaus i Wien, Statens Museum for Kunst och Malmö museum.