Fredrik Henrik af Chapman

Fredrik Henrik af Chapman © Erik Rafael-Rådberg Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På gräsytan framför Sjöfartsmuseet står fem stycken porträtt av personer som på olika sätt bidragit till sjöfartens utveckling i Göteborg.

Denna typ av porträtt i form av en pelare som avslutas med ett huvud benämns ”herm” och härstammar ursprungligen från Hermeskulten i det antika Grekland.

Sist i raden står porträttet av Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808). Det är också det som placerades tidigast och kom på plats redan 1921. Invigningen hölls den 9 september vilket var på 200-årsdagen av Chapmans födelse.

Fredrik Henrik af Chapman föddes 1721 på Nya Varvet i Göteborg. Hans föräldrar Thomas Chapman och Susanna Colson flyttade från England till Sverige i början av 1700-talet. I och med hans uppväxt på ett varv, kan man med facit i hand se att det hade en avgörande betydelse för hans val av yrkesbana i livet.

När han var femton år gammal gick han till sjöss och efter en vistelse i England, där han utbildat sig till skeppstimmerman, återvände han 23 år gammal till Göteborg där han tillsammans med Samuel Bagge (1774-1814) startade ett varv. De hade bland annat Ostindiska kompaniet som uppdragsgivare och arbetade med underhåll av deras skepp.

Af Chapman var en vetgirig man som hade gott om praktiska kunskaper inom skeppsbyggnation men han ville tillägna sig mer teoretiska kunskaper och studerade i Lund, Stockholm, England, Holland och Frankrike.

Han blev snart en efterfrågad person då det fanns ett stort behov av hans kunskaper inom skeppsbyggnation i Sverige vid denna tid. I mitten av 1700-talet fick han arbete vid flottan i Karlskrona. Hans avancemang fortsatte och han blev så småningom Sveriges överskeppsbyggmästare. Som ett bevis på kungens uppskattning för hans insatser blev han 1772 adlad av Gustav III och kunde därefter lägga till ”af” i sitt namn.

År 1781 blev han utnämnd till chef över varvet i Karlskrona där han fortsätter att producera ett stort antal skepp och han ritar även flera byggnader som fortfarande finns kvar.

Af Chapman dör 1808 vid en ålder av 87 år och ligger begravd norr om Karlskrona.

I samband med att Sjöfartsmuseet genomgår en omfattande ny- och ombyggnation 2019 – 2022, har flertalet av hermerna flyttats till annan plats, men kommer åter placeras vid Sjöfartsmuseet när ombyggnaden är klar.

Hugo Hammar

Hugo Hammar © Erik Rafael-Rådberg 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På gräsytan framför Sjöfartsmuseet står fem stycken porträtt av personer som på olika sätt bidragit till sjöfartens utveckling i Göteborg.

Denna typ av porträtt i form av en pelare som avslutas med ett huvud benämns ”herm” och härstammar ursprungligen från Hermeskulten i det antika Grekland.

Näst efter Dan Broström står porträttet av  Hugo Hammar  (1864-1947) som avtäcktes 1949.

Hugo Hammar var en svensk skeppsbyggare och hade ett stort antal prestigefyllda uppdrag. Han grundade Götaverken i Göteborg och var dess verkställande direktör under åren 1910-1938. Han satt även i styrelsen för Chalmers tekniska institut där han tidigare utbildat sig.

Konstnären Erik Rafael-Rådberg föddes 1853 i Värmland. Han var elev till den kände skulptören Christian Eriksson. Han avlider 1961 i Kristinehamn där han var bosatt. Han har även utfört hermen av Dan Broström samt skapat en bronsstaty föreställande Jenny Lind, placerad på Djurgården i Stockholm.

Dan Broström

Dan Broström © Erik Rafael-Rådberg Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På gräsytan framför Sjöfartsmuseet står fem porträtt av personer som på olika sätt bidragit till sjöfartens utveckling i Göteborg.

Denna typ av porträtt i form av en pelare som avslutas med ett huvud kallas ”herm”, och härstammar ursprungligen från Hermeskulten i det antika Grekland.

Porträttet av Dan Broström avtäcktes i samband med Sjöfartsmuseets invigning 1933.

Dan Broström var en svensk skeppsredare och politiker som levde mellan 1870 – 1925. Han är kanske den mest publikt kända bland de fem porträtterade personerna utanför Sjöfartsmuseet, kanske främst på grund av sin ledande ställning i Axel Broström & Son, som han tog över efter sin far Axel Broström. Från 1905 och fram till sin död 1925 var Dan Broström ensam ägare till företaget (som därefter övertogs av hans son Dan-Axel Broström 1915 – 1976).

Dan Broström, som avled endast 55 år gammal i en bilolycka, var verksam som ledamot i ett stort antal styrelser. Han var verkställande direktör för AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, 1906 – 1911 riksdagsman, samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1901 – 1916.

Sjöfartsmuseet byggdes efter att det broströmska bolaget Tirfring donerat en miljon kronor.

Porträtterat Chapman och Lind

Porträttet av Dan Broström är skapat av konstnären Erik Rafael-Rådberg, som föddes 1881 i Kristinehamn, Värmland. Han var inredningsarkitekt och konstnär, och elev till den kände skulptören Christian Eriksson.

Han har även utfört hermen av Fredrik Henrik af Chapman, också den vid Sjöfartsmuseet, och skapat en bronsstaty föreställande Jenny Lind, placerad på Djurgården i Stockholm.

Erik Rafael-Rådberg avled 1961 i Kristinehamn.