Lodjur

© Arvid Knöppel 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

På gräsmattan strax innanför Lisebergs huvudentré står några skulpturer, varav Lodjur är den enda som föreställer ett djur.

Ett lodjur, med bägge baktassarna och vänster framtass i marken, vrider huvudet bakåt som om det letar efter något. Vänster ben är lyft och vinklat bakåt i den riktning lodjuret tittar.

Skulpturen finns i flera exemplar och går att se bland annat i Uppsala och i Skoghall i Värmland.

Konstnären Arvid Knöppel

Konstnären och författaren Arvid Knöppel föddes 1892 i Luleå, och avled 1970. Från 1944 och fram till sin död var han bosatt på sin gård Knöppelåsen utanför Arvika i Värmland. Han anlade där en mindre zoologisk trädgård där han höll ett flertal nordiska djur, som han använde som modeller till sina teckningar, grafiska bilder och skulpturer. Knöppels skulpturer finns på ett flertal platser runt om i Sverige.

Så här skrev författaren och konstnären Gunnar Brusewitz om Arvid Knöppel:

”Det finns i hans bästa djurstudier en slags oskuld i linjen alldeles som om en vore tecknad i skapelsens gryningsljus, så omedveten och ren och samtidigt så obarmhärtigt avslöjande”.

I Göteborg finns även skulpturerna Lekande björnar och Hjortdjur av Arvid Knöppel.

Skulpturen är inköpt och bekostad av Liseberg AB.

Hjortdjur

Arvid Knöppel, "Hjortdjur". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Arvid Knöppel, "Hjortdjur". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Denna naturalistiska skulptur föreställande ett hjortdjur skänktes till staden av direktör Torsten Odqvist och placerades 1953 i Kungsparken.

Konstnären och författaren Arvid Knöppel föddes 1892 i Luleå, han avled 1970. Från 1944 och fram till sin död var han bosatt på sin gård Knöppelåsen utanför Arvika i Värmland. Han anlade där en mindre zoologisk trädgård där han höll ett flertal nordiska djur och som han använde som modeller till sina teckningar, grafiska bilder och skulpturer. Knöppels skulpturer finns på ett flertal platser runt om i Sverige.

Så här skrev Gunnar Brusewitz om Arvid Knöppel:

”Det finns i hans bästa djurstudier en slags oskuld i linjen alldeles som om en vore tecknad i skapelsens gryningsljus, så omedveten och ren och samtidigt så obarmhärtigt avslöjande”

Lekande björnar

"Lekande björnar", Arvid Knöppel. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Lekande björnar", Arvid Knöppel. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Scenen beskriver en tänkt scen från naturen med en björnhona och hennes unge. Honan har klättrat upp på en höjd och tittar ner på sin unge stående på bakbenen.

Troligen kan man beskriva scenen som en dag i skolan för björnungen, där modern genom att utsätta sin unge för en utmaning lär den att bli bättre på att klättra och därmed också bättre rustad för att så småningom kunna klara sig på egen hand.

Konstnären Arvid Knöppel

Konstnären och författaren Arvid Knöppel föddes 1892 i Luleå, och avled 1970. Från 1944 och fram till sin död var han bosatt på sin gård Knöppelåsen utanför Arvika i Värmland. Han anlade där en mindre zoologisk trädgård där han höll ett flertal nordiska djur, som han använde som modeller till sina teckningar, grafiska bilder och skulpturer. Knöppels skulpturer finns på ett flertal platser runt om i Sverige.

Så här skrev författaren och konstnären Gunnar Brusewitz om Arvid Knöppel:

”Det finns i hans bästa djurstudier en slags oskuld i linjen alldeles som om en vore tecknad i skapelsens gryningsljus, så omedveten och ren och samtidigt så obarmhärtigt avslöjande”.

Ytterligare två verk av konstnären Arvid Knöppel finns i Göteborg, Lodjur på Liseberg och Hjortdjur i Nya Allén.

Verket Lekande björnar är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.