Blixt och Dunder

© Anne Lagergren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Anne Lagergren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Bland vädergatorna på Hisingen hittas en bronsstaty med vädertema.

”Blixt och Dunder”! Statyns namn knyter an till de gatunamn med vädertema som finns i Biskopsgården på Hisingen.

Är det åskguden Tor vi ser, halvt uppstigande ur ett moln och med blixten i de uppsträckta händerna?

Konstnären Anne Lagergren levde 1943 – 2016 och bodde och var verksam i Göteborg. Hon föddes som Ann-Charlotte Dahl i Stockholm och fick sin utbildning på Konstindustriskolan i Göteborg 1961 – 1968. På senare tid var hon verksam som lärare på Art Collage i Göteborg.

På Rymdtorget i Göteborg finns en annan av hennes bronsskulpturer, Hej från 1989.

Hej

"Hej" © Anne Lagergren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013
"Hej" © Anne Lagergren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

En skulpturgrupp bestående av tre mansfigurer och en avgränsande vägg. Två av figurerna skakar hand och kanske är det de som enligt titeln, säger ”hej” till varann. 

Bakom väggen alldeles vid en öppning i planket står en tredje figur som uppenbarligen inte är med i konversationen. Kanske vill konstnären förmedla känslan av utanförskap och att inte höra till?

Konstnären Anne Lagergren levde 1943 – 2016 och bodde och var verksam i Göteborg. Hon föddes som Ann-Charlotte Dahl i Stockholm och fick sin utbildning på Konstindustriskolan i Göteborg 1961 – 1968. På senare tid var hon verksam som lärare på Art Collage i Göteborg.

I Biskopsgården på Hisingen hittas en annan av hennes skulpturer, Blixt och Dunder från 1993.

Verket Hej är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.