Sittande flicka

Sittande flicka © Gerhard Henning/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

En ung sittande kvinna stöder sig på ena armen med ena benet vikt in under det andra och huvudet vridet åt sidan i en till synes behaglig och vilande pose.

Skulpturen, med den självförklarande titeln Sittande flicka, visades av den svensk-danske konstnären Gerhard Henning (1880-1967) på utställningen Nordisk konst 1939, i den då nybyggda Mässhallen vid Liseberg. Där köptes den in av Consuela Colliander som senare skänkte den till Rådhuset i Göteborg där hennes man Ernst Colliander var verksam som rådman.

Gerhard Henning föddes i Stockholm 1880, men bara två år senare flyttade familjen till Köpenhamn. När Gerhard var 16 år bosatte familjen sig i Göteborg, där han studerade på Slöjdföreningens skola. Där lärde han känna konstnären Ivar Arosenius som han kom att utveckla en lång vänskap med. Senare kom de bägge konstnärerna att gå på Valands konstskola under ledning av Carl Wilhelmsson. Henning var mycket påverkad av Arosenius sätt att teckna och måla och det var som tecknare och målare han startade sin konstnärsbana.

Efter att han fått ett stipendium som gav honom möjlighet att åka till Rom, där han studerade skulptur på stadens museer, började han på allvar att arbeta med skulptur. Senare kom hans vanligaste motiv att vara just nakna kvinnor och därför får Sittande flicka anses vara en typisk skulptur av konstnären.

Skulpturen är utförd i ett material som kallas konststen, vilken består av krossade bergarter uppblandat med cement som bindemedel. Materialet kallas även stengöt eller konstbetong och är inte lika hållbart över tid som exempelvis granit. Fördelen med materialet var att man kunde gjuta flera exemplar av ett verk genom att skapa en gjutform, och därefter bearbeta och slipa ytan om man så önskade.

Skulpturen kan endast betraktas från insidan då gården inte är öppen för allmänheten.

Skulpturen förvaltas av det kommunala bolaget Higab.