ONE (rising tide falling star)

Skulpturen står på en snötäckt mark framför Sjöfartmuseet.
ONE (rising tide falling star), © Ohlsson/Dit-Cilinn 2022. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Utanför entrén till Sjöfartsmuseet Akvariet står en gåtfull skulptur som kan påminna om en kapsel eller farkost. Precis som museet har konstgestaltningen en stark koppling till havet.

Skulpturens form är inspirerad av bland annat blåmusslor och äldre dykarklockor. När det är mörkt tänds en belysning under verket som förstärker dess gåtfulla uttryck. På så sätt knyter skulpturen an till alla de sägner och myter om varelser och fantastiska ting som sägs ruva i djupen.

Titeln ONE (rising tide falling star) anspelar på en idé om det enade havet, och är samtidigt en kommentar till antropocen – människans tidsålder, som belyser hur mänsklig verksamhet har blivit en naturkraft som skapar förändringar i jordens ekosystem.

I skulpturens skrovliga ytskikt syns spår av snäckor, tång och mollusker, men också fossilerat skräp, som gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Inuti är ytan pärlemorskimrande, som i ett snäckskal.

Konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilinn har berättat om verket:

”Vårt verk är en mutation, ett samspel mellan det mänskliga och det marina. Vi vill att konstgestaltningen ska uppmana betraktaren att omfamna det okända: det gränslösa havet i all sin komplexitet, historia och inte minst dess framtid.”

Verket ONE (rising tide falling star)  skapades i samband med Sjöfartsmuseet Akvariets stora ombyggnad som stod klar 2022. Verket finansierades av Higab genom enprocentregeln. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till.