Erik Dahlberg

Erik Dahlberg, relief. © Ninnan Santesson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
Erik Dahlberg, relief. © Ninnan Santesson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

I mitten av Erik Dahlbergstrappan finns en relief av mannen som namngav den – samme man som ritat några av Göteborgs mest kända landmärken.

Reliefen av Erik Dahlberg är gjord av konstnären Ninnan Santesson och kom på plats 1916. Erik Dahlberg  (1625-1703) var en svensk greve, arkitekt och militär. Som arkitekt är han främst känd för sina fästningsbyggnader. Han ritade bland annat Skansen Kronan och Skansen Lejonet i Göteborg. Han är också känd för att ha planerat och redigerat det topografiska planschverket Suecia antiqua et hodierna, som betyder ”Det forna och nuvarande Sverige”. Verket består av ett antal koppargravyrer över svenska städer och slott, många baserade på Erik Dahlbergs egna teckningar.

Politiskt engagerad konstnär

Konstnären Ninnan Santesson levde mellan 1891 och 1969 och föddes på det dåvarande säteriet Tjolöholm i Kungsbacka. Hon studerade på Konstakademin i Stockholm och därefter i Paris. Där träffade hon Siri Derkert som blev hennes vän för livet. Santesson har gjort flera offentliga konstverk i Göteborg. Förutom Erik Dahlberg har hon även utfört Viktor Rydbergsmonumentet. I övrigt skulpterade hon framför allt personporträtt, men ställde sällan ut dem.

Till ett av hennes huvudarbeten räknas altartavlan i Masthuggskyrkan. Santessons konst är representerad vid bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Moderna museet, Malmö museum, Borås konstmuseum, Statens porträttsamling på Gripsholm och Hallands konstmuseum i Halmstad.

Under andra världskriget engagerade sig Santesson mer och mer politiskt. Hon tog emot tyska och norska flyktingar i sitt hem. Hennes insamlingsengagemang för Norge, dit hon åkt som kurir 1941, gav henne ett två månaders villkorligt straff. Hon var senare aktiv i Svenska kvinnors vänsterförbund och i kampen mot atomvapen.

Verket Erik Dahlberg är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.