En orolig kompis

"En orolig kompis" © Max Ockborn 2022. Foto: Hampus Bovbjerg Grip

På Selma Lagerlöfs torg står en säregen figur som ser ut att ha armarna tryckta mot bröstet. Vad är den orolig för?

Skulpturen är gjuten i aluminium efter en förlaga skapad av en blandning av upphittat material: träbitar, skruvar och muttrar, rester av gamla möbler, ekollon och kottar.

En bit bort står vänskulpturen En krävande kompis.

Konstnären Max Ockborn har berättat om sina verk:

”Skulpturerna är porträtt av personer som jag sett eller mött, ibland flera i en. Jag hoppas att kompisarna kan umgås med de människor som använder torget och hålla dem sällskap, och att de som bor i området kan känna att skulpturerna vakar lite över dem.”

Kompisarna står på Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa. Kanske finns här även en koppling till Selma Lagerlöfs berättelser, som befolkas av spöken och troll och andra nästan mänskliga varelser.

Konstnären och skulptören Max Ockborn är född 1983 och utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Centrala teman i hans konstnärskap är att genom sin gestaltning försöka nå en djupare förståelse för såväl människor och djur som växter och ting. Hans skulpturer tar ofta form genom diverse upphittat och återbrukat material.

En orolig kompis är finansierad genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.