Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och tillsammans med många aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Konstinköp till samlingen 2020
Konstinköp till samlingen 2020

Här kan du se alla konstverk som köptes in till Göteborgs Stads konstsamling under 2020.

Göteborg HBTQI+staden
Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument. Följ projektet på hbtqi.goteborgkonst.se.

Upptäck Konstkartan
Upptäck Konstkartan

Konstkartan samlar all utomhuskonst i Göteborg. Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar!


Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck.

Ljudverk knyter samman Göteborgs Centralstations historia

Manuel Pelmus ljudverk kopplar samman centralstationens roll under 1800-talets emigration till Amerika med vår tids immigration till Sverige.


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare enprocentregeln.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.