Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och ett nära samarbete med olika aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Många nya offentliga konstverk när Hisings Backa utvecklas

Max Ockborns skulpturer är först ut av flera nya konstverk i området runt Selma Lagerlöfs torg.

Open call: konstgestaltning till Nya Slottsskogsrinken

Konstnärer har möjlighet att gestalta platsens rörelser och natur i en tvådelad konstgestaltning som tar plats både inne och ute.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck. Ut med konsten!

Konstkartan Göteborg

Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar! Konstkartan visar offentlig utomhuskonst i Göteborg och berättar om konstverken och konstnärerna.

Västlänken: Kronotopia

År 2026 rullar de första tågen ner i tunnlarna i Västlänken. Planen är att konsten ska vara en del av helhetsgestaltningen.

Enprocentregeln

Enprocentregeln gör plats för konsten. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av totalkostnaden till konst vid ny-, om- eller tillbyggnad. I nära samarbete med bolagen och konstnärerna leder Göteborg Konst processen fram till färdigt konstverk.

Upptäck Göteborgs ljuskonst

Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument. Det ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden. Projektet har en egen hemsida där du kan läsa mer om de olika delarna av det.

En regnbåge kommer ur statyn Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.