Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och ett nära samarbete med olika aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Göteborgarnas konst 2022

Se alla konstverk som köptes in till konstsamlingen under 2022. Bland inköpen finns allt från målningar och skulpturer till textil- och videoverk.

Open call: konstgestaltning till Lillängsgatan i Änggården

Sök uppdraget att ta fram en konstgestaltning till den naturnära stadsdelen Änggården. Ansök senast 23 maj!

Intresseanmälan – konstkonsult för inköp till konstsamlingen

Som konstkonsult besöker du stadens utställningar två gånger i månaden och bestämmer vad som ska köpas in till samlingen. Ansök senast 15 maj.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck. Ut med konsten!

Konstkartan Göteborg

Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar! Konstkartan visar offentlig utomhuskonst i Göteborg och berättar om konstverken och konstnärerna.

Västlänken: Kronotopia

År 2026 rullar de första tågen ner i tunnlarna i Västlänken. Planen är att konsten ska vara en del av helhetsgestaltningen.

Enprocentregeln

Enprocentregeln gör plats för konsten. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av totalkostnaden till konst vid ny-, om- eller tillbyggnad. I nära samarbete med bolagen och konstnärerna leder Göteborg Konst processen fram till färdigt konstverk.

Upptäck Göteborgs ljuskonst

Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument. Det ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden. Projektet har en egen hemsida där du kan läsa mer om de olika delarna av det.

En regnbåge kommer ur statyn Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.