Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och ett nära samarbete med olika aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Nu kan göteborgare föreslå ny konst till stadens offentliga miljöer

Motionsperioden för Charles Felix Lindbergs donationsfond är öppen till 1 februari 2024.

Göteborgs nya hbtqi+monument är invigt

”Gläntan” är skapad av konstnären Conny Karlsson Lundgren. Läs mer om monumentet och vad det representerar!

Två nya konstverk till Heden

Ett textverk på en läktare av aghili/karlsson och ett ljud- och ljusverk av Makda Embaie tar plats på idrottsområdet Heden.

Anti-Handikapp: Göteborgs sjätte stadsport

Konstnärsduon Goldin+Senneby ska skapa en ny stadsport med tillgänglighetsfokus på torget vid den kommande Station Centralen i Västlänken.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck. Ut med konsten!

Konstkartan Göteborg

Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar! Konstkartan visar offentlig utomhuskonst i Göteborg och berättar om konstverken och konstnärerna.

Per och Alma Olssons grundskolefond

Nu kan grundskolor i Göteborgs Stad ansöka om att få ett konstprojekt. Ta konsten till din skola!

Enprocentregeln

Enprocentregeln gör plats för konsten. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av totalkostnaden till konst vid ny-, om- eller tillbyggnad. I nära samarbete med bolagen och konstnärerna leder Göteborg Konst processen fram till färdigt konstverk.

Upptäck Göteborgs ljuskonst

Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument. Det ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden. Projektet har en egen hemsida där du kan läsa mer om de olika delarna av det.

En regnbåge kommer ur statyn Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.