Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och tillsammans med många aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Open call
Open call

Nu gör vi en upphandling av sex konstgestaltningar för ett parkeringshus på nya Masthuggskajen!

Upptäck nya Konstkartan
Upptäck nya Konstkartan

Konstkartan samlar all utomhuskonst i Göteborg. Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar!

RomanoParken – Sång om en plats
RomanoParken – Sång om en plats

Knutte Westers konstverk gestaltar en mosaik av romska minnen, berättelser och erfarenheter.


Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck.

Till minnet av en älv

Eriksberg har fått ett nytt konstverk i form av Anja Örns skulpturer och videoverk.


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.