Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och ett nära samarbete med olika aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Göteborgs Konstkarta

Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar! Konstkartan visar offentlig utomhuskonst i Göteborg och berättar om konstverken och konstnärerna.

Open Call: Kretsloppsparken i Högsbo

Nu kan konstnärer söka ett skiss- och konstgestaltningsuppdrag till den innovativa Kretsloppsparken i Högsbo, Göteborg. Ansök senast 6 februari 2024.

Här är årets nya offentliga konstgestaltningar

Under 2023 tillkom sex nya offentliga konstverk som har processletts av kulturförvaltningen. Läs mer om den nya konsten i göteborgarnas gemensamma stadsrum.

Anti-Handikapp: Göteborgs sjätte stadsport

Goldin+Senneby vinner upphandlingen om att skapa ny konst till Västlänken. På området runt Station Centralen ska konstnärsduon bygga en sjätte stadsport.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck. Ut med konsten!

Göteborgs Konstkarta

Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar! Konstkartan visar offentlig utomhuskonst i Göteborg och berättar om konstverken och konstnärerna.

Per och Alma Olssons grundskolefond

Ungefär var fjärde år utses en skola där en konstnär skapar ett platsspecifikt konstverk i skolans miljö.

Enprocentregeln

Enprocentregeln gör plats för konsten. Den innebär att när Göteborg Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst. Regeln gäller för bostäder, lokaler och allmän plats som parker, lekplatser, gator och torg.

Upptäck Göteborgs ljuskonst

Göteborg HBTQI+staden

Göteborg har fått ett hbtqi+monument. Det gestaltar och påminner om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden. Projektet har en egen hemsida där du kan läsa mer om de olika delarna av det.

En regnbåge kommer ur statyn Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.