Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och ett nära samarbete med olika aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Hon skapar nästa offentliga konstverk på Götaplatsen

Kerstin Bergendal vinner uppdraget om att skapa offentlig konst på Götaplatsen i Göteborg. Hennes förslag går ut på att göra en resa in i platsen och samla in små och stora berättelser i samverkan med experter och allmänheten.

Konstnärer mötte unga medskapare i Hjällbo

Flickfotbollsspelare hjälper Linnéa Jonsson och Camilla Akraka att skapa ”Urd, Skuld och Verdandi – nornornas port”. Statyn är en hyllning till damfotbollen.

Tre frågor till konstnären Fredrik Strid

På Gråberget i Majorna syns en över två meter hög gorilla som ser upp mot stjärnhimlen. Det är skulpturen ”Navigator” av konstnären Fredrik Strid.

Tre frågor till konstnären Chiara Bugatti

Konstnären Chiara Bugatti har skapat konstgestaltningen ”Dreamers – Glacial Bodies” till Slottsskogens nya ishall.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck. Ut med konsten!

Göteborgs Konstkarta

Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar! Konstkartan visar offentlig utomhuskonst i Göteborg och berättar om konstverken och konstnärerna.

Per och Alma Olssons grundskolefond

Ungefär var fjärde år utses en skola där en konstnär skapar ett platsspecifikt konstverk i skolans miljö.

Enprocentregeln

Enprocentregeln gör plats för konsten. Den innebär att när Göteborg Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst. Regeln gäller för bostäder, lokaler och allmän plats som parker, lekplatser, gator och torg.

Upptäck Göteborgs ljuskonst

Göteborg HBTQI+staden

Göteborg har fått ett hbtqi+monument. Det gestaltar och påminner om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden. Projektet har en egen hemsida där du kan läsa mer om de olika delarna av det.

En regnbåge kommer ur statyn Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.