Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och ett nära samarbete med olika aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Det gåtfulla havet utforskas i Sjöfartsmuseet Akvariets nya offentliga konstgestaltning

I Ohlsson/Dit-Cilinns skulptur gestaltas det gränslösa och gåtfulla havet, och hur människan påverkar det.

Open call: konstgestaltning för svensk damfotboll

Konstgestaltning som hyllar och synliggör svensk damfotboll ska bli verklighet utanför nationalarenan Gamla Ullevi. Sök uppdraget senast 14 februari.

Open call: konstgestaltning till ny stadsdelspark i Södra Änggården

I detta uppdrag har konstnären möjlighet att påverka både tematik och gestaltning av parken. Sök senast 24 februari.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck. Ut med konsten!

Konstkartan Göteborg

Gå in på konstkartan och kom ut i nya världar! Konstkartan visar offentlig utomhuskonst i Göteborg och berättar om konstverken och konstnärerna.

Västlänken: Kronotopia

År 2026 rullar de första tågen ner i tunnlarna i Västlänken. Planen är att konsten ska vara en del av helhetsgestaltningen.

Enprocentregeln

Enprocentregeln gör plats för konsten. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av totalkostnaden till konst vid ny-, om- eller tillbyggnad. I nära samarbete med bolagen och konstnärerna leder Göteborg Konst processen fram till färdigt konstverk.

Upptäck Göteborgs ljuskonst

Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument. Det ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden. Projektet har en egen hemsida där du kan läsa mer om de olika delarna av det.

En regnbåge kommer ur statyn Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.