Negativa och positiva former

Negativa och positiva former © Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt, 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

I Bertil Malmstedts väggestaltning döljer sig en förenklad människogestalt. Kan du se den?

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Många av konstnärerna som gjorde konstverken arbetade med abstrakta motiv och ofta spelade mellanrumsformerna en lika viktig roll som själva verkets form. Så är det också i Negativa och positiva former. Här ser plåtdelarna i sig inte ut som en människa, utan en förenklad människogestalt dyker istället upp utanför, emellan och i verkets delar.

Konst i Gårdsten

När de drygt tjugo konstverken i Gårdsten blev till delade nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

Två blad

Två blad © Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Vid en första anblick tänker man kanske på verkets titel och undrar var “bladen” är? 

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet. Två blad är ett av de konstverken.

Många av konstnärerna som gjorde konstverken arbetade med abstrakta motiv och ofta spelade mellanrumsformerna en lika viktig roll som själva verkets form. Så är det också i Malmstedts verk där plåtdelarna i sig inte ser ut som blad. Här dyker istället bladens former upp utanför och mellan verkets delar. Det benämns ofta inom konstvärlden som ”mellanrumsformer” eller ”positiva” och ”negativa” former.

Malmstedt har gjort två till verk i samma område. Bladformer är snarlikt Två blad och finns på Akaciagården. Det andra verket heter Duo och står på samma gård.

Konst i Gårdsten

När de drygt tjugo konstverken i Gårdsten blev till delade nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

Dialog

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

I det abstrakta formspråket kan man ana två figurer. Kanske kan man, utifrån titeln, tolka det som att de står och för ett lugnt samtal med varandra.

Verket har ett lugnt och harmoniskt uttryck, vilket står i kontrast till ett av Linderos andra konstverk i området, Komplikationer, som har ett mer disharmoniskt uttryck.

Även om motivet är platt kan man uppfatta ett “djup” tack vare den perspektivförskjutning och de formmässiga överskärningar som finns i konstverket.

Verket är gjort i corténplåt som ganska snabbt börjar rosta. Sedan avstannar processen och plåten blir stabil och hållbar över en längre tid.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och Valands konstskola i Göteborg. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

I Gårdsten finns förutom Dialog och Komplikationer även verket Abstraktioner av Linderos.

Bladformer

© Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Bladformerna är gömda i mellanrummen i detta abstrakta verk, som spelar i tydlig kontrast mot den ljusa väggen bakom.

Uppe på den vita väggen syns tunna bitar av brun corténplåt i olika abstrakta former. Men det är inte plåtbitarna som visar bladformerna, utan här dyker bladen upp utanför och mellan verkets delar. ”Mellanrummen” har på så sätt en lika viktig roll som själva verkets form.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition. Precis som i Bladformer är det flera av de andra verken som leker med former som dyker upp i ”mellanrummen”.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

I Gårdsten har Malmstedt gjort ytterligare två verk, Duo och Två blad.

Komplikationer

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Denna lekfullt skapade skulptur ser ut att med lätthet ha klippts ut ur en järnplåt. Det mörkt rostbruna materialet framträder effektivt i siluett mot trapphusets ljusa fasad.

Bengt Arne Linderos skulptur i järnplåt skiljer sig i viss mån från flera av övriga verk i området. Många av konstverken i Gårdsten har abstrakta motiv där formerna som bildas mellan verkets olika delar spelar en lika viktig roll som själva verket. Dessa tomrum benämns ofta som ”mellanrumsformer” eller ”positiva” och ”negativa” former.

Även Linderos skulptur är abstrakt, men här har de negativa formerna inte en lika framträdande roll, utan det är i huvudsak skulpturens positiva form som bär motivet.

Även om skulpturen är abstrakt kan man ana två figurer vända mot varandra, skildrade i både mjuka och kantiga former. Kanske vill konstnären gestalta någon slags konflikt?

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör, och utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Linderos har också gjort två andra konstgestaltningar i Gårdsten, Abstraktioner och Dialog.