Bladformer

© Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Bladformerna är gömda i mellanrummen i detta abstrakta verk, som spelar i tydlig kontrast mot den ljusa väggen bakom.

Uppe på den vita väggen syns tunna bitar av brun corténplåt i olika abstrakta former. Men det är inte plåtbitarna som visar bladformerna, utan här dyker bladen upp utanför och mellan verkets delar. ”Mellanrummen” har på så sätt en lika viktig roll som själva verkets form.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition. Precis som i Bladformer är det flera av de andra verken som leker med former som dyker upp i ”mellanrummen”.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

I Gårdsten har Malmstedt gjort ytterligare två verk, Duo och Två blad.