Krokus

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

I Botaniska trädgården står en skulptur i form av en krokus, som också är en dricksvattenfontän.

Att formen på fontänen är just en krokusblomma är ingen slump – det är en växt som Botaniska trädgården är världsledande på.

Skulpturen skäntes till Botaniska år 2014 av Föreningen Botaniskas vänner, för att uppmärksamma föreningens 25-årsjubileum.

Tanken med gåvan var att erbjuda dricksvatten till trädgårdens besökare i en konstnärligt gestaltad dricksvattenfontän, men också att återuppliva dricksvattenfontänen som fenomen. De numera sällsynta fontänerna var tidigare ett vanligt inslag på gator och torg i staden.

Skulpturen är skapad i blå Ekebergsmarmor som har en naturlig motståndskraft mot försurning.

Pål Svensson föddes 1950 i Falkenberg och är uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999. Han är rikligt representerad med ett flertal offentliga verk i Sverige och internationellt.

Berguv

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

”Berguv” är ett av skulptören Pål Svenssons tidigaste verk, och föreställer kort och gott det den heter.

Snett emot klippträdgården i Botaniska gömmer sig denna praktfulla fågel i granit. I skulpturen syns berguvens karaktäristiska tofsar vilket gör den lätt att känna igen.

Berguven är Europas största uggla. En levande berguv kan bli drygt 70 centimeter lång, väga två till fyra kilo och ha ett vingspann på 140 – 170 centimeter.

Skulpturen köptes in och donerades till Botaniska trädgården av Stiftelsen Skogssällskapet.

Pål Svensson föddes 1950 i Falkenberg och är uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999. Han är rikligt representerad med ett flertal offentliga verk i Sverige och internationellt.

Vattnets väg mot havet

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Ett över tjugo meter långt och tungt konstverk i granit som beskriver vattnets väg mot havet sträcker sig nästan längs en hel innergård på Eriksberg.

Konstnären Pål Svensson har gjort ett flertal av de granitskulpturer som är placerade längs kajpromenaden på Älvstranden. På denna innergård, där för övrigt även Leif Ericsons En Joker i leken finns, står sedan 1993 verk Vattnets väg mot havet. Verket är gjort av granit och har rinnande vatten.

Längst in på gården reser sig en drygt tre meter hög granitpelare. Från pelaren strömmar vatten ner, som fortsätter sin bana framåt längs grunda kanaler i graniten. Till slut hamnar det i en urgröpning med ett blankt stålklot i mitten. Därifrån försvinner vattnet ner under mark för att ledas upp i verkets sista del närmast hamnkanalen. Därifrån porlar det sakta ner i ett stenröse för att slutligen ledas ner mot havet.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999. Han är rikligt representerad med sin konst i Göteborg.

Skulpturen tillhör bostadsrättsföreningen vid fastigheten där den är placerad.

Livets träd

Vid entrén till Husargatan 39 i Haga tycks något växa ut ur den putsade väggytan.

Med hjälp av mosaik har skulptören Pål Svensson skapat detta abstrakta verk. Mosaiken är lagd på ett sätt som gör det möjligt att ana en rörelse som både går inåt och utåt.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera Högskolan för design och konst, HDK), Hovedskous målarskola (numera Göteborgs konstskola) och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999.

Han har gjort flera offentliga konstverk runtom i Göteborg, som Regn och Den hemlighetsfulla porten. Han har också gjort fyra skulpturer längs Älvstrandspromenaden: Sagan om ringen, Kub, Tub och Boj.

Verket Livets träd ägs av Bostadsbolaget och är finansierat genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Regn

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Den tre meter höga fontänskulpturen Regn var en gåva till Handelshögskolan från stiftelsen Richard C Malmstens minne, och har sedan dess prytt skolans innergård.

Skulpturen består av fjorton gråsvarta skivor av diabas. När skulpturens fontänfunktion är igång bildar skivorna en vridande rörelse där vattnet rinner ned mot karet som skulpturen är placerad i.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera Högskolan för design och konst, HDK), Hovedskous målarskola (numera Göteborgs konstskola) och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999.

Han har gjort flera offentliga konstverk runtom i Göteborg, som Livets träd och Den hemlighetsfulla porten. Han har också gjort fyra skulpturer längs Älvstrandspromenaden: Sagan om ringen, Kub, Tub och Boj.

Verket Regn är en gåva från stiftelsen Richard C Malmstens minne. Verket skänktes för att uppmärksamma Handelshögskolans 90-årsjubileum och stiftelsens 30-årsjubileum. Stiftelsen har under åren bidragit med betydande belopp till skolans verksamhet och utveckling.

Boj

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs med Älvstrandspromenaden finns fyra granitskulpturer gjorda av Pål Svensson. En av dem är Boj.

I en grovt huggen ram av granitblock sitter en lätt vinklad blankpolerad boj.

Varje skulptur har ett avstånd på cirka 80 meter mellan varandra. De tre andra skulpturerna är Sagan om ringen, Tub och Kub.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola (numera Göteborgs konstskola) och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999.

Förutom granitskulpturerna längs Älvstrandspromenaden har Svensson gjort flera andra offentliga konstverk runtom i Göteborg, som Den hemlighetsfulla porten, Livets träd och Regn.

Skulpturen tillhör bostadsrättsföreningen vid fastigheten där den är placerad.

Kub

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs med Älvstrandspromenaden finns fyra granitskulpturer gjorda av Pål Svensson. En av dem är Kub.

I en grovt huggen ram av granitblock sitter en lätt vinklad blankpolerad kub.

Varje skulptur har ett avstånd på cirka 80 meter mellan varandra. De tre andra skulpturerna är Sagan om ringen, Tub och Boj.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola (numera Göteborgs konstskola) och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999.

Förutom granitskulpturerna längs Älvstrandspromenaden har Svensson gjort flera andra offentliga konstverk runtom i Göteborg, som Den hemlighetsfulla porten, Livets träd och Regn.

Skulpturen tillhör bostadsrättsföreningen vid fastigheten där den är placerad.

Tub

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs med Älvstrandspromenaden finns fyra granitskulpturer gjorda av Pål Svensson. En av dem är Tub.

I en grovt huggen ram av granitblock sitter en lätt vinklad blankpolerad tubform.

Varje skulptur har ett avstånd på cirka 80 meter mellan varandra. De tre andra skulpturerna är Sagan om ringen, Boj och Kub.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola (numera Göteborgs konstskola) och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999.

Förutom granitskulpturerna längs Älvstrandspromenaden har Svensson gjort flera andra offentliga konstverk runtom i Göteborg, som Den hemlighetsfulla porten, Livets träd och Regn.

Skulpturen tillhör bostadsrättsföreningen vid fastigheten där den är placerad.

Sagan om ringen

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs med Älvstrandspromenaden finns fyra granitskulpturer gjorda av Pål Svensson. En av dem är Sagan om ringen.

I en grovt huggen ram av granitblock sitter en lätt vinklad blankpolerad ring.

Varje skulptur har ett avstånd på cirka 80 meter mellan varandra. De tre andra skulpturerna är Tub, Boj och Kub.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola (numera Göteborgs konstskola) och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999.

Förutom granitskulpturerna längs Älvstrandspromenaden har Svensson gjort flera andra offentliga konstverk runtom i Göteborg, som Den hemlighetsfulla porten, Livets träd och Regn.

Skulpturen tillhör bostadsrättsföreningen vid fastigheten där den är placerad.

Den hemlighets­fulla porten

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, Sverige, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

Nära vattnet i Trädgårdsföreningen står Den hemlighetsfulla porten, som skapar en illusion med hjälp av dagsljuset.

Skulpturen består av tre stora granitblock, två stående och ett tredje som ligger ovanpå. Under dagtid skapas en illusion att den smala öppningen mellan blocken är större än vad den är, genom att de polerade insidorna av blocken fångar upp dagsljuset.

Vart porten leder förblir dock höljt i dunkel.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999.

Han har gjort flera offentliga konstverk runtom i Göteborg, som Regn och Livets träd. Han har också gjort fyra skulpturer längs Älvstrandspromenaden: Sagan om ringen, Kub, Tub och Boj.

Verket Den hemlighetsfulla porten köptes in 1986 på skulpturutställningen Skulptur i parken i Göteborg, och är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.