Mannen och trädet

Mannen och trädet © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

En naturalistiskt återgiven mansfigur halvligger naken på en gräsmatta och betraktar en abstrakt figur på en stensockel några meter bort.

Många har säkert sett denna skulptur när de passerat Viloplatsen med spårvagnen ner mot Redbergsplatsen. Britt-Marie Jerns konstverk var det vinnande förslaget i en konstgestaltningstävling och kom på plats 1991.

Titeln Mannen och trädet kanske väcker frågor hos någon. Figuren på sockeln ett par meter upp i luften ser ju ut att vara en abstrakt tolkning av mannen på gräsmattan snarare än ett träd. Är det sig själv han betraktar?

Konstnären menar själv att hon inspirerats av en amerikansk urfolksmyt där träden anses vara minst lika levande som vi människor. Därför kan de ses som varelser som ska behandlas med samma respekt som vi förhoppningsvis bemöter våra medmänniskor med. Denna holistiska livssyn där allt levande hänger ihop i symbios är kanske något som mänskligheten i mångt och mycket tappat bort.

Konstnären Britt-Marie Jern

Konstnären Britt-Marie Jern är född i Åmål 1950. Hon utbildades på Hovedskous målarskola (som senare bytte namn till Göteborgs Konstskola) och på Valands Konsthögskola i Göteborg.

Hon är upphovskvinna till många offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, många i Västra Götaland. I Göteborg finns bland annat en byst av Carl-Axel Moberg på Stadsmuseet, porträttet av Dan Andersson på Järntorget och Shirehäst i Biskopsgården.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon, Göteborg.

Shirehäst

© Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

En liten häst står och betar utanför ett hus i Biskopsgården.

Idén till skulpturen kom till när konstnären var ute på resa i England. Vid ett tillfälle såg hon en Shirehäst stå och beta och tecknade av den. Teckningen blev senare grunden till skulpturen.

Uppenbarligen är skulpturen populär bland de boende i området eftersom någon ibland ser till att den har hö att äta.

Konstnären Britt-Marie Jern

Konstnären Britt-Marie Jern är född i Åmål 1950. Hon utbildades på Hovedskous målarskola (som senare bytte namn till Göteborgs Konstskola) och på Valands Konsthögskola i Göteborg.

Hon är upphovskvinna till många offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, många i Västra Götaland. I Göteborg finns bland annat en byst av Carl-Axel Moberg på Stadsmuseet, porträttet av Dan Andersson på Järntorget och Mannen och trädet i Bagaregården.

Skulpturen ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.

Carl-Axel Moberg

"Carl-Axel Moberg 1915-1987" © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Carl-Axel Moberg 1915-1987" © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Skulpturen är ett porträtt av den tidigare chefen för Arkeologiska museet i Göteborg som även var en nationellt och internationellt erkänd arkeolog. 

Porträttbysten i brons föreställer professor Carl-Axel Moberg (1915-1987). Han var under åren 1957-1968 chef för Göteborgs Arkeologiska museum. Moberg var också drivande i uppbyggnaden av Institutionen för arkeologi vid Göteborgs Universitet.

Fram till 1993 var arkeologiska museet inrymt i den byggnad som numer rymmer Göteborgs Stadsmuseum vilket förklarar verkets placering.

Konstnären Britt-Marie Jern är född 1950. Hon är utbildad på Valands konstskola och arbetar främst med skulptur, grafik och textil. Hon är representerad på bland annat Göteborgs och Skövde konstmuseum. I Göteborg har hon även utfört Shirehäst, Mannen och trädet och porträttet av Dan Andersson på Järntorget.

Verket Carl-Axel Moberg är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Dan Andersson

"Dan Andersson" © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Dan Andersson" © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På Järntorget finns flera profiler inom arbetarrörelsen representerade som byster. En föreställer poeten Dan Andersson som arbetade på tidningen ”Ny Tid” vars redaktion låg vid Järntorget.

Texten på sockeln lyder: ”Bed för dem som staden kvave, att de länge må bli unga, och om troll och högland drömma, uppå Tullens svarta krog”.

Bronsbysten placerades på Olof Palmes plats vid Järntorget 1990.

Ny Tid var en socialdemokratisk tidning med redaktion i Arbetarrörelsens hus, som låg vid Järntorget. Under sin tid på Ny Tid, 1917 – 1918, skrev Dan Andersson under pseudonymen Black Jim.

En bit in på Landsvägsgatan från Järntorget låg Ölstugan Tullen som ofta frekventerades av Dan Andersson och hans journalistkollegor.

Symbolisk plats

Järntorget har historiskt varit förknippad med arbetarrörelsen. Här finns flera verk som representerar olika aspekter av den. Förutom Dan Andersson-bysten finns här byster av Hjalmar Branting och Charles Lindley och ett monument över arbetarrörelsens historia.

Göteborgsskulptris med många verk i staden

Konstnären Britt-Marie Jern är född i Åmål 1950. Hon utbildades på Hovedskous målarskola (som senare bytte namn till Göteborgs Konstskola) och på Valands Konsthögskola i Göteborg.

Hon är upphovskvinna till många offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, många i Västra Götaland. I Göteborg finns bland annat en byst av Carl-Axel Moberg på Stadsmuseet, Mannen och trädet i Bagaregården och Shirehäst i Biskopsgården.

En insamling inom ABF svarade för en delfinansiering av skulpturen av Dan Andersson. Resten bekostades av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.