Crocus

Krokus © Tore Strindberg, 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På en gräsmatta i närheten av Vasaplatsen står en skulptur med samma namn som de första vårblommorna som varje år slår ut på marken runt sockeln.

Skulpturen har stått på samma plats sedan invigningen 1928 och föreställer en naken ung kvinna med en outslagen krokus i ena handen och är ett av konstnären Tore Strindbergs mest kända verk.

På sockeln till den första versionen av ”Crocus” fanns en text skriven av konstnären Tore Strindberg. Texten löd:

Till Flickan
”Hur kort är icke vårens tid en crocus-blommas saga lik på dröm och längtan rik.
Ack, snart den följs av sommarens id och vårens blomster vissna bort – ­Din första ungdomstid är kort”.

Modellen

Modell för ”Crocus” var en ung flicka i 17-18-årsåldern från Stockholm, vid namn Sigrid Skjöldebrand (senare Lundberg) som levde mellan 1901-1995. Hennes fars systrar var ingifta i släkten Strindberg och det var via detta släktband som Sigrid kom att få frågan om att stå modell för Tore Strindberg.

Skulpturen beställdes ursprungligen av en välbeställd finländare bosatt i Stockholm för att placeras i hans trädgård. I samband med beställningen fick Tore Strindberg tillåtelse att gjuta ytterligare exemplar av ”Crocus”, varav denna är en av kopiorna.

Räddad ur en brunn

Fler exemplar av statyn finns, bland annat på Stadshusterrassen i Stockholm, i Rosengården i Karlshamn och på Caroli kyrkbacke i Borås. Skulpturen i Göteborg var en gåva till staden från grosshandlaren Wilhelm Henriques.

Under åren har verket blivit utsatt för en del skadegörelse. Det har bland annat blivit spraymålat i rosa, fått sin blomma stulen och blivit nedkastat i en brunn, men kunnat återställas och räddas varje gång.

Skulptören och medaljgravören Tore Strindberg levde i Stockholm mellan 1882 och 1968. Han är främst känd för bronsskulpturer i en klassicistisk och realistisk stil och har medverkat i en rad internationella utställningar.

Av konstnären finns  också De fem världsdelarna på Järntorget där fem kvinnogestalter symboliserar de fem världsdelarna.

De fem världsdelarna (Järntorgs­brunnen)

Tore Strindberg, "De fem världsdelarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
Tore Strindberg, "De fem världsdelarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På Järntorget berättar fem kvinnor och ett skepp om Göteborgs tid som viktig järnhamn. Här återges järnets väg från Sveriges järnbruk via Göteborg och över haven till fem kontinenter.

De fem världsdelarna, även kallad Järntorgsbrunnen, är en fontänskulptur av Tore Strindberg. Konstverket påminner precis som torgets namn om epoken från mitten av 1600-talet till sent 1800-tal. Då var järnet Sveriges dominerande exportvara och Göteborg en viktig järnhamn. I norra änden av torget låg järnvågen. Där vägdes järnet och kvalitetskontrollerades innan det skeppades vidare ut i världen.

Verket består av en fontän i granit och ett brunnskar i gjutjärn. Runt brunnen sitter fem kvinnor som symboler för fem kontinenter: Amerika med Frihetsgudinnan i sin hand, Asien i lotusställning, Australien ridande på en sköldpadda, Afrika med ett vattenkrus i händerna och Europa som ser sig i spegeln.

Ovanför kvinnorna seglar ett skepp över fem böljande vågor eller kanske de fem världshaven. Vattnet från urnan har också tolkats som en bild av frihandelsteorin som lanserades i början 1800-talet. Det strömmande vattnet skulle kunna stå för den internationella frihandeln som når ut till alla världsdelar.

Runt brunnskaret, som utformades tillsammans med arkitekten Carl Bergsten, finns trettio stämplar från de svenska järnbruk som skeppade sina produkter via Göteborg.

Flyttad två gånger

När trafiken ökade runt Järntorget flyttades fontänskulpturen något och blev rondell för biltrafiken. Men i och med Göteborgsöverenskommelsen och arbetet med Kringen försvann biltrafiken på stora delar av torget och år 2000 återinvigdes verket nära sin ursprungliga plats. När spegeln till Europa-skulpturen stals 2009, anlitades smeden Bo Samuelsson för att gjuta en ny. Han rekonstruerade den gamla via foton och gjorde en kopia i brons.

Skulptören och medaljgravören Tore Strindberg levde i Stockholm mellan 1882 och 1968. Han är främst känd för bronsskulpturer i en klassicerande och realistisk stil och har medverkat i en rad internationella utställningar.

Verket De fem världsdelarna är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.