Crocus

Krokus © Tore Strindberg, 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På en gräsmatta i närheten av Vasaplatsen står en skulptur med samma namn som de första vårblommorna som varje år slår ut på marken runt sockeln.

Skulpturen har stått på samma plats sedan invigningen 1928 och föreställer en naken ung kvinna med en outslagen krokus i ena handen och är ett av konstnären Tore Strindbergs mest kända verk.

På sockeln till den första versionen av ”Crocus” fanns en text skriven av konstnären Tore Strindberg. Texten löd:

Till Flickan
”Hur kort är icke vårens tid en crocus-blommas saga lik på dröm och längtan rik.
Ack, snart den följs av sommarens id och vårens blomster vissna bort – ­Din första ungdomstid är kort”.

Modellen

Modell för ”Crocus” var en ung flicka i 17-18-årsåldern från Stockholm, vid namn Sigrid Skjöldebrand (senare Lundberg) som levde mellan 1901-1995. Hennes fars systrar var ingifta i släkten Strindberg och det var via detta släktband som Sigrid kom att få frågan om att stå modell för Tore Strindberg.

Skulpturen beställdes ursprungligen av en välbeställd finländare bosatt i Stockholm för att placeras i hans trädgård. I samband med beställningen fick Tore Strindberg tillåtelse att gjuta ytterligare exemplar av ”Crocus”, varav denna är en av kopiorna.

Räddad ur en brunn

Fler exemplar av statyn finns, bland annat på Stadshusterrassen i Stockholm, i Rosengården i Karlshamn och på Caroli kyrkbacke i Borås. Skulpturen i Göteborg var en gåva till staden från grosshandlaren Wilhelm Henriques.

Under åren har verket blivit utsatt för en del skadegörelse. Det har bland annat blivit spraymålat i rosa, fått sin blomma stulen och blivit nedkastat i en brunn, men kunnat återställas och räddas varje gång.

Skulptören och medaljgravören Tore Strindberg levde i Stockholm mellan 1882 och 1968. Han är främst känd för bronsskulpturer i en klassicistisk och realistisk stil och har medverkat i en rad internationella utställningar.

Av konstnären finns  också De fem världsdelarna på Järntorget där fem kvinnogestalter symboliserar de fem världsdelarna.