Skogskvinnan

Jerd Mellander, "Skogskvinnan", brons. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Jerd Mellander, "Skogskvinnan", brons. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

”Skogskvinnan” av Jerd Mellander (1934-1992) som finns i två exemplar i området föreställer ett slags kvinnligt sagoväsen.

En kvinnogestalt formad av och ur naturen och skogen.

Området Pilegården där detta verk är placerat byggdes 1968. När området var nytt beställdes och placerades ett flertal konstverk på de olika gårdarna. En del av dessa har förfallit, gått sönder, tagits bort av olika orsaker, men några finns fortfarande kvar.

Jerd Mellander har även gjort ”Badresorna till Askim”Läs mer om konstnären (Wikipedia).

Badresorna till Askim

"Badresorna till Askim", © Jerd Mellander. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
"Badresorna till Askim", © Jerd Mellander. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

Mitt på Linnéplatsen finns denna lilla skulptur, uppsatt till minne av doktor Henrik Allard, som arrangerade badresor för barn till Askimsbadet.

I skulpturens trädliknande form syns ett antal barn. Ur trädets stam kliver de fram en och en för att ta plats på tåget till badplatsen vid Askimsviken. Ett fredstecken stöttar upp trädets nedre gren.

Den välkände göteborgsläkaren Henrik Allard ville att barn i staden skulle ha möjlighet att vistas ute på landet under sommarlovet, och det var så idén om badresor för barn väcktes. Vid konstverket finns en platta i brons med texten:

”Doktor Henrik Allard ordnade från 1923 badresor till Askimsviken för Göteborgs skolbarn. Resorna utgick härifrån. Skolbarn insamlade medel till minnesmärke. Med stöd av Charles Felix Lindbergs donationsfond restes denna skulptur 1973”.

Från början var det ånglok som körde Säröbanan från Linnéplatsen ut till Askim och Särö. Senare byttes ångloken ut mot moderna rälsbussar. Mellan 1923 och 1965 kunde barnen ta sig till Linnéplatsen, hoppa på rälsbussen för en tur till Askimsbadet, där de blev serverade mjölk och bulle och fick chansen att bada och leka.

I slutet av 2007 stals skulpturen, men återskapades kort därefter och finns nu åter på plats.

Skulptören Jerd Melander levde mellan 1934–1992 och var utbildad vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Slöjdföreningens skola (numera Högskolan för design och konsthantverk, HDK) och konsthögskolan Valand, där hon sedan även arbetade som lärare.

Verket Badresorna till Askim är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.