Entrésymbol 1

© Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt, 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Kanske är detta en av få kvarvarande av de större entrésymboler som kom till när Hjällbo byggdes? Liknande verk fanns vid ett stort antal entréväggar men har försvunnit efter hand av olika anledningar.

Bertil Malmstedts grafiska bild spelar som så många andra verk i området på positiv och negativ form där de utsågade formerna bildar en helhet med den svarta omgivande plåten. Mellan två stora organiska former syns vad som möjligen kan beskrivas som en siluett av en fågel.

Konst i Hjällbo

Bostadsområdet Hjällbo började byggas 1965 och stod färdigt 1969. Området var en del i det omfattande Miljonprogrammet (1965-74) som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Man ville bygga en miljon nya bostäder för att råda bot på den stora bostadsbristen, framförallt i storstadsområdena, dit många människor flyttade för arbete eller studier. Byggandet finansierades genom förmånliga statliga lån.

Hjällbo var ett av de tidigaste områdena i Göteborg som började byggas och under denna tid fanns konsten med som ett naturligt inslag i bostadsbyggandet. För att få in konsten i ett tidigt skede anlitades ett antal konstnärer, som blev anställda av det kommunala bostadsbolaget med månadslön under den tid projektet pågick. Flera av konstnärerna kom även senare att arbeta med konstgestaltningarna i Gårdsten, som också byggdes under Miljonprogrammet.

Pergola och entréer

I Hjällbo kom man fram till att konsten skulle ta plats längs den långa pergolan vid Skolspåret samt som entrégestaltningar. Gestaltningarna längs pergolan gjordes alla i betong och entréerna smyckades med gjutna reliefer, svetsade järnkonstruktioner och utskurna motiv i järnplåtar. En sammanhängande tematik för konsten var ”kommunikation”.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

Negativa och positiva former

Negativa och positiva former © Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt, 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

I Bertil Malmstedts väggestaltning döljer sig en förenklad människogestalt. Kan du se den?

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Många av konstnärerna som gjorde konstverken arbetade med abstrakta motiv och ofta spelade mellanrumsformerna en lika viktig roll som själva verkets form. Så är det också i Negativa och positiva former. Här ser plåtdelarna i sig inte ut som en människa, utan en förenklad människogestalt dyker istället upp utanför, emellan och i verkets delar.

Konst i Gårdsten

När de drygt tjugo konstverken i Gårdsten blev till delade nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

Två blad

Två blad © Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Vid en första anblick tänker man kanske på verkets titel och undrar var “bladen” är? 

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet. Två blad är ett av de konstverken.

Många av konstnärerna som gjorde konstverken arbetade med abstrakta motiv och ofta spelade mellanrumsformerna en lika viktig roll som själva verkets form. Så är det också i Malmstedts verk där plåtdelarna i sig inte ser ut som blad. Här dyker istället bladens former upp utanför och mellan verkets delar. Det benämns ofta inom konstvärlden som ”mellanrumsformer” eller ”positiva” och ”negativa” former.

Malmstedt har gjort två till verk i samma område. Bladformer är snarlikt Två blad och finns på Akaciagården. Det andra verket heter Duo och står på samma gård.

Konst i Gårdsten

När de drygt tjugo konstverken i Gårdsten blev till delade nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

Duo

© Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Konstverket Duo är placerat på en gräsyta bredvid en lekplats. Troligtvis har många barn klättrat på skulpturen under åren då den genom sin form och storlek gör det möjligt.

Om konstnären tänkte sig en lekskulptur är osäkert, men utan tvekan inbjuder den till lek. Två ovala stående former binds samman med två liggande plana ytor. De två rundade stående formerna skapar en dynamik och en känsla av rörelse genom den förskjutning de har i förhållande till varandra.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

I Gårdsten har Malmstedt gjort ytterligare två verk, Bladformer och Två blad.

Bladformer

© Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Bladformerna är gömda i mellanrummen i detta abstrakta verk, som spelar i tydlig kontrast mot den ljusa väggen bakom.

Uppe på den vita väggen syns tunna bitar av brun corténplåt i olika abstrakta former. Men det är inte plåtbitarna som visar bladformerna, utan här dyker bladen upp utanför och mellan verkets delar. ”Mellanrummen” har på så sätt en lika viktig roll som själva verkets form.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition. Precis som i Bladformer är det flera av de andra verken som leker med former som dyker upp i ”mellanrummen”.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

I Gårdsten har Malmstedt gjort ytterligare två verk, Duo och Två blad.

Fågelberget

Fågelberget © Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På en stor gavelvägg av tegel har konstnären Bertil Malmstedt skapat en boplats för sina stiliserade fåglar i bränd lera.

Från hål i tegelväggen tittar nyfiket ett antal fåglar fram. Kanske ligger de och ruvar på sina ägg eller väntar de spanande ut för att se om deras partner är på inflygning med mat till fågelungarna?

Oavsett vad man tänker så är det en underfundig och humoristisk gestaltning.

Konstnären Bertil Malmstedt är född 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg (nuvarande Högskolan för Design och Konsthantverk) och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55 där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.

Spiral

© "Spiral", Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
© "Spiral", Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

”Spiral” av konstnären Bertil Malmstedt tillkom i samband med att bostadsområdet Pilegården byggdes.

En spiralform som ser ut att skruva sig upp/ner i gräsmattan. Tankarna kan också gå till formen av en plog som kanske tidigare plöjde jorden i just detta område där människor varit bosatta ända sedan stenåldern.

Läs mer om konstnären Bertil Malmstedt (Wikipediasida)