Trådarna

Trådarna © Liva Isakson Lundin/Bildupphovsrätt 2021. Foto: Liva Isakson Lundin, 2021

Vid ingången från biljetthallen till Lilla Scen inne på Stadsteatern kryper en installation av koppartrådar längs med väggarna.

Koppartråden är fäst med skruvklamrar och stannar upp i olika typer av trassel och kluster längs vägen genom trapphuset.

Namnet Trådarna anspelar på kroppens nervtrådar och har koppling till den verksamhet som bedrivs på teatern; nerven i scenkonsten, nerven i stunden strax innan en teaterföreställning.

Konstnären Liva Isakson Lundin föddes 1990 i Stockholm och är utbildad vid bland annat Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar ofta med storskaliga installationer i industriella material och är representerad på Moderna Museet.

Trådarna är finansierad av Higab genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.