Figurer

© Lars Petersson. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Här möts olika tiders formspråk i en ny konstellation, i ett material som väl tål att åldras. 

Lars Peterssons abstrakta skulptur skapades i slutet av 1960-talet och  köptes ursprungligen in till Bläseboskolan i Hjällbo. 2021 fick den en ny placering framför den nybyggda Lärjeskolan i samma område.

Från början var uppdraget att skapa en så kallad ”lekskulptur”  – ett uppdrag som var vanligt för konstnärer under 50-, 60- och 70-talet, men som idag är mer sällsynt. Det var dock inte helt ovanligt att konstnärerna intresserade sig mer för den konstnärliga gestaltningen än att skapa något som var lämpligt för lek. När Figurer kom på plats tyckte beställarna att den inte riktigt uppfyllde kriteriet på lek- och barnvänlighet, men skulpturen fick ändå bli kvar.

Opåverkad av tiden

Skulpturen är svetsad i rostfritt stål, ett hållbart material som var populärt bland konstnärer under 60-talet. Trots att många år har passerat ser skulpturen nästan opåverkad ut av tiden.

I skulpturgruppen har konstnären velat bryta materialets ytstruktur genom att skapa en slags ”knottrig” yta, kanske med hjälp av en svets? På så sätt skapas en dynamik mellan verkets olika ytor och delar.

Verket har tydliga referenser till kubismen och kan möjligen framstå som helt abstrakt. Tittar man närmare ser man att gruppen består av tre figurer, en större och två mindre. Där finns antydningar till kroppslighet med armar, kropp, ben och huvud, där den större figuren ser ut att hålla ut en skyddande eller inbjudande arm emot de mindre figurerna.

Lars Petersson föddes 1929 i Karlshamn och avled 1981 i Göteborg. Han var verksam som skulptör och konsthantverkare. Petersson var gift med keramikern Lillemor Petersson. Han studerade vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1946–1956 och senare även en kortare tid på Valands konstskola. Han var anställd som formgivare på Rörstrands porslinsfabrik och som lärare på Chalmers arkitekturlinje.

Skulpturen Figurer ägs och förvaltas av Lokalförvaltningen i Göteborg.

Foton på verket publiceras med tillstånd av rättighetsinnehavarna.