Dröm

Dröm © Jaume Plensa/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Dröm © Jaume Plensa/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

På Drottningtorget balanserar tre sittande mansfigurer uppe på varsin tolv meter hög pelare. Figurerna sitter hopkrupna och håller för ögon, öron och mun. På kvällen lyser de i olika färger.

Konstverket heter Dröm och är skapat av konstnären Jaume Plensa, som också ligger bakom internationellt kända verk som Crown Fountain i Chicagos Millenuim Park, Echo i Madison Square Park i New York och House of Knowledge i Borås.

Ljus är ofta ett viktigt element i Plensas installationer. De tre figurerna i Dröm är upplysta inifrån och växlar regelbundet färg för att var tjugonde minut förenas i en och samma färg, och därefter åter lysa i olika färger.

Motivet med de tre männen som håller för ögon, öron respektive mun är hämtat från den japanska konsten, där apor ofta avbildas på detta sätt. Det går tillbaka till ett buddistiskt tankesätt om att ”inte se, inte höra, inte säga något ont”.

Jaume Plensa är en spansk internationellt verksam konstnär och skulptör. Han föddes 1955 och utbildade sig i Barcelona. Hans verk ställs regelbundet ut på gallerier och museer runt om i världen och hans skulpturer finns i många länder så som Sverige, Spanien, Frankrike, Japan, Sydkorea, Tyskland, Kanada och USA.

Dröm kom på plats i samband med att Clarion Hotel Post öppnades och ägs av hotellets ägare.