Masterna

© Erling Torkelsen, "Masterna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Totalt tog skulpturen tre år att skapa och de sju masterna av tjärad furu 20 veckor att hugga. Verket ska påminna om 200 år av masttillverkning runt Masthuggstorget.

På en av masterna finns inskriptionen: ”Masthuggare arbetade här i 200 år. Erling Torkelsen högg dessa master 1971.” Området, torget och konstverket bär alla namn efter dåtidens hamnverksamhet och masthuggning. Redan på 1600-talet fanns här en hamn för småskutor, där främst trävaror lastades, såldes och exporterades.

Efter tre års arbete stod skulpturen färdig mitt på torget 1971. Masterna varierar i höjd, den högsta är 13,7 meter. De är alla ihåliga och konstruerade av plankor som limmats ihop och förstärkts med ektappar.

Den svensk-norske skulptören Erling Torkelsen levde mellan 1919 och 1987. Han kom till Sverige 1945 efter att ha verkat som konstnär på Island i flera år. I Göteborg fortsatte han att studera och blev senare lärare på Slöjdföreningens skola. Han har medverkat i utställningar på bland annat Göteborgs konsthall, Liljevalchs konsthall och Mässhuset i Göteborg.

Verket Masterna är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.