De tre vingarna

De tre vingarna ©Alexander Calder/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013
De tre vingarna ©Alexander Calder/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

På en vidsträckt gräsyta i Angered stadspark står tre stora, böjda järnformer. På nära håll ger de ett monumentalt intryck, på avstånd ser de ut att kunna lätta från marken och flyga iväg.

Skulpturen De tre vingarna är skapad av den världskände skulptören Alexander Calder. Konstverket köptes in av Göteborgs Stad i början av 60-talet för att ge Göteborg modern, internationell konst och för att pryda Angered som höll på att byggas. Samtidigt köptes Vilande figur av den samtida och internationellt erkände konstnären Henry Moore och placerades i Slottsskogen (nu placerad på Göteborgs konstmuseum).

De tre vingarna fick däremot vänta på att komma till Angered. Bygget blev försenat och under tio år kom verket att stå utanför konstmuseet på Götaplatsen. Först 1979 placerades skulpturen i Angered nära Blå Stället. När Angereds aktivitetsstråk färdigställdes 2013 flyttades konstverket till gräsytan där det står idag. Då infriades också konstnären önskemål om att skulpturen skulle ha mycket rymd kring sig och kunna upplevas på håll.

Alexander Calder levde i USA mellan 1898 och 1976. Han startade sin yrkeskarriär som ingenjör, vilket avspeglas på olika sätt i hans konst. Mest känd är han för sina monumentala skulpturer. Den största är över 20 meter hög och gjordes för Olympiska sommarspelen i Mexico City 1968. Bland hans verk finns också innovativa mobiler, miniatyrer av cirkusföreställningar, målningar, scenkonstruktioner och mattor.

Verket De tre vingarna är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.