Hagas historia

Hagas historia © Thord Tamming/Bildupphovsrätt 2016. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
Hagas historia © Thord Tamming/Bildupphovsrätt 2016. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016

På Haga Nygata finns detta minnesmonument över Hagas historia, utfört av konstnären Thord Tamming.

En lätt böjd, drygt tre meter lång bronsrelief på en granitsockel vänder sig ut mot Haga Nygata och Östra Skansgatan. På alla sidor finns motiv som berättar om Haga och dess historia.

Arbetare, konstnärer, poliser, hungriga människor, grävskopor och spårvagnar är avbildade på monumentet från 1996.

Vi ser kända husfasader, en del som fortfarande finns kvar. Bland annat syns huset som vetter ut mot Södra Allégatan där Frälsningsarmén huserar sedan 1895. Innan dess, mellan 1880 – 1895, fanns där en varietélokal som hette ”Concert de Boulevard”.

I motiven ser vi både Hagas dåtid och nutid. Huset där allaktivitetshuset Sprängkullen låg är avbildat med en ölutkörare som just lastat flaket med öl från Valhalls bryggeri. I mittpartiet finns ett parkeringshus. Uppe till vänster syns tre gitarrister under en banderoll med texten: ”Sprängkullen – för en revolutionär kultur”.

Om konstnären

Thord Tamming föddes 1929 i Mönsterås och är en svensk skulptör. Han fick sin utbildning vid Valands konstskola i Göteborg.

Utanför Nya Ullevi står ett annat av Thord Tammings verk, VM i fri idrott. I Kortedala finns hans skulptur Solidaritet.

VM Fri Idrott

"VM Fri Idrott", © Thord Tamming/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"VM Fri Idrott", © Thord Tamming/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På en 3,5 meter hög granitsockel är en pentagonform (femhörning) placerad. Genom och över denna ser man tre hoppande och springande idrottare.

1995 hölls friidrotts-VM i Göteborg vilket var en stor händelse och även ett omfattande arrangemang. Inför detta ville man från stadens håll rusta upp och smycka delar av Göteborg och omnejd. Ett av initiativen var att utlysa en skulpturtävling på temat idrott. Konstverket skulle placeras vid paradentrén på huvudarenan Nya Ullevi.

Thord Tammings förslag VM Fri Idrott vann tävlingen och konstverket kom på plats i tid till invigningen.

De tre figurerna i verket ger tillsammans intryck av fart och rörelse. En höjdhoppare är på väg uppåt en annan nedåt och den tredje sprinten rör sig framåt, vilket skapar en dynamik i den i övrigt statiska skulpturen.

Några år efter friidrotts-VM beslöts att flytta skulpturen och som numer står vid Ullevigatan, strax nordost om arenan.

Thord  Tamming föddes 1929 i Mönsterås och är en svensk skulptör. Han fick sin utbildning vid Valands konstskola i Göteborg. På Haga Nygata finns Thord Tammings monument Hagas historia och i Kortedala finns hans skulptur Solidaritet.

Verket VM Fri Idrott är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.