Fabler

Fabler © Ragnhild Alexandersson/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

De tretton figurerna som tillsammans skapar konstverket Fabler finns vid husportarna på Annas gård i Högsbo.

De små bronserna är skapade av konstnären Ragnhild Alexandersson som i samma område har gjort skulpturen Älg. Alla konstverk hör formmässigt ihop. Bilderna visar en av de tretton entréskulpturerna.

Skulptören Ragnhild Alexandersson är född 1947 och utbildad på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns representerad på bland annat på Moderna museet i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg. I mycket av hennes konst märks hennes intresse för geologi och inspiration från resor till Mali i Västafrika och till Egypten.

Hon har även skapat verken Långa benet före och Lätt som en plätt som finns runtom i Göteborg.

Älg

Älg © Ragnhild Alexandersson/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På en liten trädbevuxen kulle på en innergård i Högsbohöjd står denna ”Djurens konung” och blickar ut över sitt revir.

En drygt två meter hög älg i brons med pussmun är kanske ett oväntat inslag i denna miljö?  Älgen är gestaltad i mjuka lekfulla former som kanske i viss mån förtar det eventuellt hotfulla i hans uppenbarelse.

Skulptören Ragnhild Alexandersson är född 1947 och utbildad på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns representerad på bland annat på Moderna museet i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg. I mycket av hennes konst märks hennes intresse för geologi och inspiration från resor till Mali i Västafrika och till Egypten. Ragnhild Alexandersson har även skapat de offentliga konstverken Långa benet före, Lätt som en plätt och Fabler som alla finns i Göteborg.

Verket Älg är beställt och bekostat av Bostads AB Poseidon.

Lätt som en plätt

Lätt som en plätt. © Ragnhild Alexandersson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015
Lätt som en plätt. © Ragnhild Alexandersson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015

Utanför Televerkets gamla byggnad på Kungsgatan sträcker en underfundig figur ut sig mellan två stenar, till synes utan ansträngning. Kanske vill konstnären få dig att prova samma sak eller åtminstone bjuda in dig till en paus i vardagen.

2013 beslutade kommunfullmäktige att berika Göteborg med tre nya konstverk. Alla skulle utgå från barnens perspektiv. Efter en tävling med inbjudna konstnärer föll valet på Ragnhild Alexandersson, Emma Ströde och Tilda Lovell. I december 2015 invigdes skulpturerna Lätt som en plätt, Nikes Göteborg och Oraklet och tillsammans med nyfikna barn som fick prova och känna.

”Konsten är kroppens andliga gestalt”, enligt konstnären Ragnhild Alexandersson. Kanske bär den här fantasifulla gestalten både på ett utmanande och befriande budskap. Klarar du att göra det svåra till något enkelt? Kanske är det enklare än du tror? Oavsett tolkning erbjuder skulpturen unga som gamla en plats att sitta ned – och njuta med händerna mot den mjuka bronsytan.

Skulptören Ragnhild Alexandersson är född 1947 och utbildad på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns representerad på bland annat på Moderna museet i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg. I mycket av hennes konst märks hennes intresse för geologi och inspiration från resor till Mali i Västafrika och till Egypten. Ragnhild Alexandersson har även skapat de offentliga konstverken Långa benet före, Älg och Fabler som alla finns i Göteborg.

Verket Lätt som en plätt är samfinansierat av Innerstaden AB och Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Långa benet före

Långa benet före. © Ragnhild Alexandersson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014
Långa benet före. © Ragnhild Alexandersson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

Tre udda figurer vandrar över torget. I täten en människoliknande gestalt, följd av en långsmal hundliknande figur med en katt på ryggen.

I samband med en ombyggnad av Kyrkbytorget kom ett förslag till Charles Felix Lindbergs donationsfond om att få en konstnärlig gestaltning på torget. Tre konstnärer bjöds in att lämna förslag och uppdraget gavs till Ragnhild Alexandersson, som skapade verket Långa benet före. Hennes humoristiskt gestaltade figurer i mjuka former är omtyckta av både barn och vuxna i området.

Skulptören Ragnhild Alexandersson är född 1947 och utbildad på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns representerad på bland annat på Moderna museet i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg. I mycket av hennes konst märks hennes intresse för geologi och inspiration från resor till Mali i Västafrika och till Egypten.

Ragnhild Alexandersson har även skapat verken Lätt som en plätt, Älg och Fabler som finns runtom i Göteborg.

Verket Långa benet före är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.