Vassport

Vassport © Graham Stacy/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På en liten bergknalle i ett bostadsområde i Krokslätt har tre änder funnit sin plats sedan början av 1990-talet.

De tre änderna är en del av konstverket ”Vassport” som tillkom i samband med att bostadsområdet byggdes.

På bergknallen står två ”pelare” med varsin ”överliggare” som tillsammans bildar en port, en ingång. Nere på marken syns tre änder simma lugnt i skydd av vassen som i detta fall använts för att gjuta de två pelarna.

Kanske har konstnären här velat skapa en symboliskt lugn plats mitt i staden för både människor och djur?

Tyvärr har en av änderna inte varit så skyddad eftersom någon brutit loss dess huvud.

Graham Stacy är född 1940 i England där han studerade skulptur vid Chelsea School of Arts i London. Under 1965-67 studerade han på Valands konstskola i Göteborg. Han har haft ett stort antal offentliga gestaltningsuppdrag samt undervísat på bland annat Hovedskous målarskola och Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.