Vandrande pinnar

Vandrande pinnar © Bo Sällström/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Pinnar på vift eller på väg tillbaka till sitt fack? Fantasin får bestämma i Bo Sällströms väggfasta verk.

Konstgestaltningen sitter på en gavelvägg och består av tre blå, två röda och en gul pinne, som är placerade till vänster om en gjuten rektangel i betong med fyra horisontala “fack”.

Man vill gärna tro att verkets två delar har med varandra att göra. Kanske har de vandrande pinnarna rymt och är på väg bort, eller är de på väg mot fackverken för att lägga sig tillrätta?

Ett snarlikt konstverk av Sällström, Spel, är placerat på en annan fasad i Gårdsten.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp.

Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bo Sällström levde 1932-1999 och föddes i Göteborg. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, 1950-54 och vid Valands konstskola i Göteborg, 1955–60, där han hade Endre Nemes och Torsten Renqvist som lärare.

Som konstnär är han representerad på Moderna museet. Sällström har även utfört konstgestaltningarna Konfekten och Himlaspel i Gårdsten.