Spelande Pan

"Spelande Pan", © Sigrid Fridman. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Spelande Pan", © Sigrid Fridman. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Den grekiska mytologins gudar har varit en viktig inspirationskälla för många konstnärer. Spelande Pan av Sigrid Fridman är ett exempel på detta.

Konstnären har gestaltat den mytologiska halvguden Pan enligt den traditionella bilden, som en man med pälsklädda ben och bockfötter spelande på en flöjt av sammansatta vassrör. Myten om Pan har senare gett namn åt denna typ av flöjt: Panflöjt.

Enligt den grekiska mytologin var Pan en lokal herdegud, son till guden Hermes och en nymf.

Panflöjt och panik

Berättelsen säger att Pan blev förälskad i nymfen Syrinx och började förfölja henne, varpå hon, för att undkomma hans uppvaktande, förvandlade sig till vass. Pan skar av vasstråna och band ihop dem till en flerstämmig flöjt. Genom att sedan regelbundet spela på flöjten erövrade han på så sätt henne.

Ett annat uttryck som härstammar från berättelsen är uttrycket ”panik” som kommer sig av att Pan, som var en skräckinjagande figur, rasande kunde sätta en boskapshjord i plötslig panik, om han blev störd i sin vila.

Konstnären Sigrid Friman föddes i Haparanda 1879 och avled i Stockholm 1963. Hon studerade bland annat i London och Paris och åkte på studieresor till Grekland, Tyskland, Portugal och Spanien. Hon finns representerad på bland annat Moderna Museet och Göteborgs Konstmuseum.

Verket Spelande Pan är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.