Olof Wijk

"Olof Wijk", Artur Johansson. © Foto: Svenrobert Lundquist
"Olof Wijk", Artur Johansson. © Foto: Svenrobert Lundquist

Initiativtagaren till skapandet av Nya Allén i Göteborg, Olof Wijk, är lämpligt nog placerad mitt i denna allé.

Bysten i granit är en fritt bearbetat förstoring  efter ett original av skulptören J.P Molin. Konstnären Artur Johanssons porträtt restes 1956 för att hylla Olof Wijks arbete med tillkomsten av Nya Allén.

Olof Wijk (1786-1856) var en köpman, politiker och donator i Göteborg som aktivt bidrog till Göteborgs ombyggnad och försköning. Han skapade sig en stor förmögenhet på bland annat sågverk i Norrland och virkesexport.

Han och hustrun Caroline skapade också Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond vars uppdrag lyder: ”Fonden skall av stadsfullmäktige användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål”.

Inskriptionen på sockeln lyder: ”OLOF WIJK 1786-1856 ALLÉNS FRÄMJARE”

Verket Olof Wijk är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.