Olof Wijk

"Olof Wijk", Artur Johansson. © Foto: Svenrobert Lundquist
"Olof Wijk", Artur Johansson. © Foto: Svenrobert Lundquist

Byst i granit, förstoring i fri bearbetning efter original av J.P Molin.

Olof Wijk (1786-1856) var köpman och politiker i Göteborg. Han bidrog aktivt till Göteborgs ombyggnad och försköning. Statyn rest 1956 som hyllning av hans initiativ att främja tillkomsten av Nya Allén. Inskriptionen på sockeln lyder: ”OLOF WIJK 1786-1856 ALLÉNS FRÄMJARE”

Inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond