Katt-flicka-fjäril

Kattflickafjäril © Petra Borén/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013
Kattflickafjäril © Petra Borén/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

Petra Boréns ”Katt-flicka-fjäril” placerades år 2000.

”Bronsskulpturen består av en kattflicka med fjärilsvingar. Skulpturen står vänd från torget i riktning mot havet som en slags galjonsfigur för Askims Torg. Jag har tänkt mig figuren som en symbol som både beskyddar och bjuder in besökare till torget. Jag vill att kattflickan står stadigt på sin plats och håller vakt, samtidigt som fjärilsvingarna är lätta och solens strålar bildar mönster på torget och får kattflickan att flyga”.
Petra Borén 2005

Beställd och bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Konstnärens hemsida