Haven – a safe place

© Stuart Ian Frost, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

I Stuart Ian Frosts konstverk får en död ek nytt liv. Ett tatuerat mönster av borrhål ger eken en iögonfallande ytstruktur. 

2016 startade en stor satsning i Göteborg med namnet Gothenburg Green World. Projektets ambition var att sätta staden på kartan som Nordens främsta trädgårdsdestination.

Utöver popup-parker på Avenyn, rosfest i Trädgårdsföreningen och bussturer till stadens parker gjordes också ett samarbete med den italienska skulpturparken Arte Sella, som gick ut på att visa olika konstverk inom genren ”land art” i Botaniska. Konstgenren fokuserar på mötet mellan konstnären och naturen, och verken är ofta skapade av material som med tiden kommer att brytas ned och så småningom återgå till naturens kretslopp.

Två av verken som visades blev permanenta och ett av dem är den brittiske konstnären Stuart Ian Frosts verk Haven – a safe place, ett platsspecifikt konstverk av en död ek, som trots att den är död kan stå i många år till.

Rutmönster av borrhål

Med träborr i olika storlekar har konstnären ”tatuerat” in ett varierat mönster över hela trädets yta. Från marken och uppåt ser man ett genomgående rutmönster uppbyggd av borrhål.

Vid roten där stammen är som tjockast är rutorna mindre, för att längre upp på trädets smalare grenar bli större. Att omvandla ett döende träd till något annat mitt bland levande växtlighet blir en ögonöppnare där man plötsligt ”ser” och lägger märke till både det omvandlade trädets form och ytstruktur och den omgivande naturen. I stället för att sågas ner får den gamla eken ett nytt liv under en begränsad tid.

Det andra konstverket som fick vara kvar i Botaniska efter samarbetet med Arte Sella är den koreanske konstnären Lee Jaeyhos verk med den kryptiska titeln 0121-1110=116045.

Respekt för naturen

Stuart Ian Frost är en engelsk konstnär född 1960, bosatt och verksam i Norge. Han är utbildad på bland annat Royal College of Art, London, England. Hans platsspecifika konstverk finns i princip över hela världen och han har haft separatutställningar i bland annat Norge, Finland, Peru, Portugal, England och Tyskland.

Hans konstnärskap genomsyras av en stor hänsyn och respekt till naturen och han använder i princip bara material han finner i naturen som kan ”skördas” utan att skada något levande.