Familjen

© Unni Brekke Widenfalk © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Unni Brekke Widenfalk © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

På en granitpelare inne i ett bostadsområde i Biskopsgården står skulpturgruppen ”Familjen” av konstnären Unni Brekke Widenfalk. 

Gruppen består av en man, en kvinna, en häst och ett barn. På ena sidan av den stiliserade och symboliska hästen står föräldrarna, åtskilda från sitt barn, som befinner sig ensam på andra sidan.

Hästen representerar här den gemensamma kraften i en familj och som förhoppningsvis ger barnet den nödvändiga styrka och trygghet som det behöver för att gå sin egen väg och att skapa sig ett självständigt liv.

Konstnären Unni Brekke Widenfalk är född 1951 i Oslo, Norge. Hon är verksam som skulptör, keramiker och pedagog. Utbildad vid Kongelige tegneskolen i Köpenhamn 1977-1981 och vid Konstakademien i Oslo. Hon har utfört ett flertal offentliga konstgestaltningar framförallt i Sverige.

Konstverket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.