Familjen

© Unni Brekke Widenfalk © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Unni Brekke Widenfalk © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Unni Brekke Widenfalks skulpturgrupp är placerad i ett bostadsområde i Biskopsgården och föreställer en stiliserad häst och tre människogestalter.

På ena sidan av hästen står de två föräldrarna och på andra sidan barnet.
Hästen symboliserar här den gemensamma kraften i familjen som ger barnet den kraft och trygghet som behövs för att klara av att leva ett självständigt liv och en vilja att gå sin egen väg.