Bravida Arena – konsten på plats

 

Verket ”Alla möter alla” av konstnären Thomas Nordström. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Den konstnärliga gestaltningen på Bravida Arena är nu efter viss försening på plats. Fotbollsarenan som invigdes i juni 2015 är byggd och ägd av Higab. För driften ansvarar GotEvent.

I samband med byggnationen utlystes två konstnärliga gestaltningsuppdrag. Ett invändigt i entrén och ett utvändigt längs fasaden mot Hjalmar Brantingsgatan.

Läs mer ”Bravida Arena – konsten på plats”