Konstinköp till samlingen 2020

Här kan du se alla konstverk som köptes in till Göteborgs Stads konstsamling under förra året. Göteborgs Stads konstsamling har funnits i över 70 år, och består nu av drygt 9 300 konstverk som speglar Göteborgs mångfacetterade konstscen från 1940-talet fram till idag. Du möter konsten i allt från väntrum hos kuratorer, till allrum på äldreboenden eller läsrum på bibliotek – sammanlagt finns konst utplacerad på cirka 250 kommunala verksamheter runtom i staden.

Budget för inköpen 2020 var 800 000 kronor och totalt köptes 75 konstverk av 61 konstnärer in.

Inköp till samlingen sker genom att konstnärer under året får i uppdrag att parvis besöka stadens utställningar och fungera som konstkonsulter. Ansvariga för inköpen 2020 var Marcus Appelberg, Jill Lindström, Eva Linder och Olof Marsja, tillsammans med intendent och konsthandläggare från Göteborg Konst.

Läs mer om Konstsamlingen.

Konstinköp 2020