Konstinköp till samlingen 2019

Här är de konstverk som köptes in under förra året. I över 70 år har Göteborgs Stad köpt in konst för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Budget för inköpen 2019 var 800 000 kronor och totalt köptes 79 konstverk av 62 konstnärer in.

Inköp till samlingen sker genom att konstnärer under året får i uppdrag att parvis besöka stadens utställningar och fungera som konstkonsulter. Ansvariga för inköpen 2019 var Alina Chaiderov, John Huntington, Jill Lindström och Olof Marsja tillsammans med intendent och konsthandläggare från Göteborg Konst.

Läs mer om Konstsamlingen.