Göteborgarnas konst 2022

Göteborgs Stads konstsamling har funnits i över 75 år, och består av drygt 9500 konstverk som speglar Göteborgs mångfacetterade konstscen från 1940-talet fram till idag. Du möter konsten i allt från väntrum hos kuratorer, till allrum på äldreboenden eller bibliotek – sammanlagt finns konst utplacerad på cirka 150 kommunala verksamheter runtom i staden.

Den digitala utställningen ”Göteborgarnas konst 2022” visas 1 mars – 31 maj. Här presenteras de verk som tillkommit till samlingen under året. Totalt köptes 70 konstverk av 49 konstnärer in. Budget för inköpen 2022 var 1 100 000 kronor. Bland inköpen finns allt från målningar, fotografier och skulpturer till textil och videoverk.

Konsten köps in genom att tre till fyra konstnärer varje år rekryteras som konstkonsulter. De får i uppdrag att besöka stadens utställningar och gallerier och bestämma vilka konstverk som ska köpas in. Varje månad berikas på så sätt konstsamlingen med nya verk, och samlingen får en bred representation över de konstnärskap som visats på stadens scener för samtida konst genom åren. Inköpen stöttar också yrkesverksamma konstnärer, galleri- och utställningsverksamheter och i förlängningen stadens konstliv.

Konstkonsulter under 2022 var Stina Pettersson, José Luis Martinat och Elin Wikström.

Konstinköp 2022